arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tema Teknik och social förändring (1-2 st), vikariat

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/temaLinköpings universitet ledigförklarar en (ev två) anställning som universitetslektor i tema Teknik och social förändring, vikariat 

Tillsättningsprogram och arbetsuppgifter 
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. 

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå och förväntas bidra till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. 

För denna anställning består arbetsuppgifterna av att delta i och leda undervisning inom området samhällsplanering. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska. Även arbetsuppgifter inom forskning och samverkan kan komma att ingå i anställningen. 

Dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom samhällsplanering, kulturgeografi eller närliggande vetenskapliga fält är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på samhällsplanerarprogram är särskilt meriterande för anställningen, liksom undervisning i eller arbete med CAD och/eller geografiska informationssystem. Dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll är meriterande. 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. 
 
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

För information om bedömningsgrunder mm se vår fullständiga annons, adress nedan. 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20624&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Vikariat, ca 12 mån. Ej specificerat