arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  19 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Miljöförändring, vikariat

Tillsättningsprogram och kvalifikationer

Tema Miljöförändring bedriver problemorienterad tvärvetenskaplig forskning och undervisning om samspelet mellan aktuella miljö- och samhällsutmaningar. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett mastersprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi. Vid Tema Miljöförändring finns även Centrum för klimatpolitisk forskning som är en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktning mot bl.a. omställning, sårbarhet och anpassning, klimatvisualisering och beslutsstöd. 

Anställningen som vikarierande lektor inriktas, dels mot undervisning inom det problembaserade och tvärvetenskapliga kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i Science for Sustainable Development, dels mot forskning inom projektet ’Hur urbana experiment kan främja klimatomställning’ (EXPECT). Undervisningen innefattar bl.a. kursansvar, föreläsningar och handledning av basgrupper samt kandidat- och masters uppsatser. Undervisningen kommer att ske både på svenska och engelska. Forskningsuppgiften innefattar att självständigt genomföra 1-2 fall om urbana klimatanpassningsexperiment inom vatten- och avloppssektorn samt att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med medarbetare i forskargruppen. 

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att: 
- undervisa inom miljövetenskap på grundläggande och avancerad nivå är ett krav.
- undervisa på både svenska och engelska är ett krav.
- organisera och koordinera undervisning är meriterande.
- undervisa med olika pedagogiska metoder och former såsom problembaserat lärande är meriterande. 

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:

- i kvalitativa vattenhanteringstudier på lokal nivå är ett krav.
- i intervjustudier är särskilt meriterande.
- av experiment och innovationsprocesser är meriterande.
- av tvärvetenskapliga samarbeten och projekt är meriterande. 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställningen som lektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Behörighet och bedömningsgrunder

För information se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11850&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.