arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tema Barn

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Barn

Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram
Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt Master’s program (online) samt fristående- och lärarutbildningskurser.

I en lärares arbetsuppgifter ingår att ta hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Centrala arbetsuppgifterna för anställningen består av undervisning och handledning inom ramen för de utbildningar som tema Barn är värdinstitution för och har undervisningsuppdrag inom: det internationella Master’s-programmet (online) i Child Studies (MSSc), program för grundlärare och ämneslärare samt program för förskollärare vid LiU. Generellt ställer anställningen höga krav på flexibilitet och förmåga att röra sig mellan olika typer av undervisningssituationer och pedagogiska sammanhang. Vidare förväntas innehavaren av anställningen delta i forskningsmiljöns verksamhet, såsom seminarieverksamhet och workshops. Likaså förväntas innehavaren av anställningen att söka extern finansiering för forskning.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:
- inom barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap, eller motsvarande ämne/inriktning är ett krav
- i att använda etnografiska metoder inom utbildnings- och lärandesammanhang som involverar barn och ungdomar är särskilt meriterande.
- inom området barns interaktion och sociala relationer i förskola, skola eller familj är meriterande

Dokumenterad pedagogisk skicklighet:

- inom barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande ämne/inriktning, på grund- och avancerad nivå, är ett krav
- i att undervisa vid förskolelärarprogram alternativt grundskolelärarprogram eller motsvarande är särskilt meriterande
- förskollärarexamen/grundskollärarexamen är meriterande

Dokumenterad administrativ skicklighet och ledarskapsförmåga är meriterande. 

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, enl adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9171&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.