arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tema Barn

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Barn (minst en)

Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram


Tillsättningsprogram
Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram (online) samt fristående- och lärarutbildningskurser.

I en lärares arbetsuppgifter ingår att ta hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Centrala arbetsuppgifter för anställningen består av undervisning och handledning inom ramen för de utbildningar som tema Barn är värdinstitution för och har undervisningsuppdrag inom: det internationella masterprogrammet (online) i Child Studies (MSSc), program för grundlärare och ämneslärare samt program för förskollärare och lärare i fritidshem vid LiU. Generellt ställer anställningen höga krav på flexibilitet och förmåga att röra sig mellan olika typer av undervisningssituationer och pedagogiska sammanhang. Vidare förväntas innehavaren av anställningen delta i forskningsmiljöns verksamhet, såsom seminarieverksamhet och workshops. Likaså förväntas och uppmuntras innehavaren av anställningen att söka extern finansiering för forskning. Vid avdelningen verkar vi för en stark forskningsmiljö genom att bland annat ge tid för arbetet med forskningsansökningar och riktade forskningsuppgifter, samt genom kollegial samverkan och granskning. Sökande ska uppvisa:

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:
 • inom barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap eller inom annat ämne med motsvarande inriktning mot barn och unga är ett krav
 • i metoder som involverar barn och ungdomar är särskilt meriterande

Dokumenterad pedagogisk skicklighet:

 • inom barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap eller inom annat ämne med motsvarande inriktning mot barn och unga är ett krav
 • i att undervisa vid förskolelärarprogram alternativt lärarprogram eller motsvarande är särskilt meriterande
Dokumenterad administrativ skicklighet och ledarskapsförmåga är meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder

För information se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14693&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid Heltid.