arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i teknologi med inriktning mot byggnadsvetenskap

 • Ort

  Lomma

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för biosystem och teknologi
För information om institutionen, se https://www.slu.se/institutioner/biosystem-teknologi/

Ämnesbeskrivning

Anställningen inriktas mot teknologi med inriktning mot byggnadsvetenskap. Detta innefattar all byggnadsdesign och installationsteknik för hållbart byggande kopplat till lantbrukets byggnader samt digitalisering och sensorteknik. Exempel på byggnader är djurstallar, lager, maskinhallar och växthus. Lantbruk ska här ses i sin vida betydelse och innefattar produktion av såväl animalier som jordbruks- och trädgårdsgrödor. Verksamheten ligger huvudsakligen inom byggnadsvetenskap, men lektorn bör inom sitt ämnesområde även kunna stödja inriktning mot teknologi för växtproduktion. Byggnads­vetenskap omfattar byggnaden som helhet d v s byggnadsproduktion, inpassningen i produktions­systemet och omgivningen, byggnaden som sådan samt teknik och miljö inuti och runt byggnaden.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska forska och undervisa, på alla nivåer, samt driva utveckling inom ämnet. Arbetet innefattar handledning av kandidat-, master- och forskarstudenter inom teknologiämnet. Anställningens forskningsfokus är inriktat mot byggnadsvetenskap för lantbrukets byggnader. Lektorn förväntas bidra i utvecklandet av en långsiktigt produktiv forskningsmiljö med fokus på hållbara produktionssystem. Lektorn förväntas också bidra i samverkan med nationella och internationella aktörer och delta aktivt i för området relevanta policyprocesser.

Behörighet

 • Behörig att anställas som lektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
 • Den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen samt ha doktorsexamen i teknologi eller motsvarande.
 • Den sökande ska ha utbildning i högskolepedagogik eller motsvarande kunskaper motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Stor vikt i utlysningen kommer att läggas på dokumenterad god pedagogisk förmåga och stort intresse för pedagogisk utveckling samt förmåga att integrera pedagogik och vetenskap. Det är önskvärt att den sökande har docentkompetens. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning samt förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning. Den sökande förväntas ha erhållit externa forskningsanslag inom relevant område. Prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten ägnas lika stor omsorg. För anställningen krävs att den sökande har god kommunikativ förmåga och väl utvecklad kompetens i engelska och ska kunna arbeta på svenska/skandinaviskt språk senast två år efter det att tjänsten tillträtts.

Sista ansökningsdatum:

2018-12-10

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Linda Tufvesson, Prefekt

+46 (0)40-41 50 21

Linda.Tufvesson@slu.se


Torleif Ljung, Handläggare

+46 (0)40-415044

Torleif.Ljung@slu.se