arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i teatervetenskap (två tidsbegränsade anställningar)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2019-10-20.

Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten. De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.

Ämne

Teatervetenskap

Arbetsuppgifter

I visstidsanställningen ingår undervisning på grundnivå i teatervetenskap. De kurser som är aktuella är den engelska grundkursen Teater- och dansvetenskap med fokus på genus och feminism 15 hp, Teater i Sverige, 7,5 hp, samt handledning av uppsatser på fortsättnings- och kandidatnivå.  Undervisningen sker på svenska, förutom kursen Teater- och dansvetenskap med fokus på genus och feminism, som ges på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i teatervetenskap. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den sökande ska också ha god samarbetsförmåga, liksom väl dokumenterad förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den pedagogiska skickligheten tillmäts störst vikt. Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand inom ramen för ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Anställningen omfattar i ett fall även studieadministrativa arbetsuppgifter, varför en dokumenterad kännedom om ett lärosätes strukturella uppbyggnad och förvaltning krävs. Arbetsuppgifterna berör administration av studierektorskaraktär för grund- och avancerad nivå.

Universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor

Anställningarna omfattar 20-50 %. Ett av vikariaten börjar 2019-12-01 och ett 2020-02-01 och de är tidsbegränsade fram till 2020-06-30. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2019-12-01 och 2020-02-01, eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor Barbro Sigfridsson, barbro.sigfridsson@teater.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.