arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska språket

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken.

Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Institutionen har ambitionen att utveckla våra professionsinriktade utbildningar både inom ramen för fristående kurser och program på avancerad nivå, och för att förstärka denna verksamhet söker vi nu en universitetslektor med bred kompetens inom språkbruksforskning.

För mer information, var god se https://www.nordiska.uu.se/

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. I anställningen ingår undervisning på fristående kurser och program inom huvudområdena svenska språket och svenska som andraspråk. Anställningen omfattar i första hand undervisning på kurser som handlar om svenska språkets bruk, t.ex. professionellt skrivande, vetenskapligt skrivande (såväl för studenter med en- som flerspråkig bakgrund), text- och diskursanalys samt sociolingvistik, men också undervisning på andra typer av kurser kan bli aktuellt. Därtill kan handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet samt undervisning inom ämneslärarprogrammet komma att ingå i anställningen. I anställningen ingår också handledning och examination av uppsatser på olika nivåer samt kursutveckling och kursadministration. Innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och seminarieverksamhet, och institutionen erbjuder goda möjligheter till forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska är ett krav. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://https//uu.se/jobb.

Övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Den anställde förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Placeringsort: Uppsala. Undervisning på Campus Gotland kan förekomma.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader tillämpas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev
- CV
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive examensbevis doktorsexamen
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/254.

För ytterligare information: Se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248 och https://mp.uu.se/documents/432512/26815822/Kompletterande+riktlinjer+till+AO+sprÃ¥kvetenskapliga22.pdf/0ab21608-6188-9ce5-0bc4-22822ef6842a samt https://mp.uu.se/documents/432512/26815822/20121025anvisningar.pdf/f4cdfad5-0c65-490c-83e0-6b869e03700f

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt David Håkansson, 018-471 6393, david.hakansson@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2021, UFV-PA 2021/254.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-09-01 Provanställning t.o.m. 2022-02-28