arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska språket

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 februari

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.

Ämnesområde för befattningen: Svenska språket

Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningsform: Tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning.
Anställningens omfattning: 100 %
Tillträde: Vårterminen 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildning och forskning i svenska språket. Som lektor har du visst kursansvar dels för kurser på grundnivå och avancerad nivå, dels för uppdragsutbildningar som ges för och i samverkan med olika organisationstyper, dels för ämnesområdets utveckling av nya kurser. Forskningen bedrivs i en språkvetenskaplig miljö och inriktas företrädesvis på områden som är relevanta för undervisningen. I anställningen ingår förutom kursutveckling, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete.

Ämnet bedriver utbildningar förlagda på campus såväl som på distans under vår-, sommar- och hösttermin.

Anställningen knyts till institutionens lärarlag för svenska språket som leds av en studierektor och har som uppgift att utveckla, samordna och följa upp de kurser och projekt som lärarlaget är ansvarigt för.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska språket, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i svenska språket.

För behörighet till anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad samarbetsförmåga, administrativ kompetens samt kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning med stöd av digitala verktyg.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Meriterande i övrigt är kompetens att undervisa, handleda och forska i svenska språket med didaktisk inriktning. Önskvärt är också att lektorn har erfarenhet av kursansvar för akademiska kurser och ansvar för kursutveckling, samt erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och av akademiskt ledarskap.

Lärarexamen är starkt meriterande.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Jon Helgason, prefekt, Institutionen för svenska språket  
Tel: + 46-470-767887, e-post: jon.helgason@lnu.se

Claes Ohlsson, studierektor
Tel: +46- 470-767880, e-post: claes.ohlsson@lnu.se

Gunilla Byrman, professor
Tel: +46-470-708414, e-post: gunilla.byrman@lnu.se

Josefin Grahn, HR-partner
Tel: +46-470-708184 e-post: josefin.grahn@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772 - 28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat