arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Svenska språket

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i svenska språket 

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid Institutionen för kultur och samhälle, avdelningen Kommunikation, litteratur och svenska. På avdelningen finns kandidatprogrammet SLM (Språk, litteratur och medier), programmet MKV (Medie- och kommunikationsvetenskap), litteraturvetenskap, svenska språket, svenska som andraspråk samt svenskämnet inom lärarutbildningen.

Anställningen innebär undervisning, forskning, administration och utvecklingsarbete inom ämnet svenska språket. Undervisningen inom anställningen avser framför allt ansvar och utveckling av fristående kurser i svenska språket på grund- och avancerad nivå. Detta bör/ska ske i samarbete med kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier. Delar av undervisningen är förlagd inom lärarprogrammen.

I undervisningen ingår uppsatshandledning och examination av uppsatser både på fristående kurser, inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier samt inom lärarprogrammen. I anställningen ingår även samverkan med övriga samhället i form av uppdragsutbildning och spridning av forskningsresultat.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i svenska språket är ett krav för anställningen. Särskilt meriterande är doktorsexamen i svenska språket/nordiska språk eller motsvarande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området multimodal textanalys i vid bemärkelse är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom språksociologi är meriterande för anställningen. Dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning i svenska språket är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande handledning och examination av självständiga arbeten är särskilt meriterande för anställningen. Pedagogisk eller didaktisk utbildning av relevans för anställningen är meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer vid Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14336&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat