arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska språket vid IKK

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet av utbildning och forskning inom humanistiska och praktisk-estetiska ämnen. Ett stort antal fristående kurser erbjuds på grundläggande och avancerad nivå. Ämnena kan även studeras inom ramen för utbildningsprogram som Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Applied Ethics, eller inom ramen för universitetets lärarutbildning.

Vi har forskningsmiljöer inom språk och kultur, tillämpad etik, pedagogiskt arbete och kulturvetenskaper. Verksamheten hos oss bedrivs i tvär- och mångvetenskapliga miljöer. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ikk

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i svenska språket 
med placering vid Institutionen för kultur och kommunikation 

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid Institutionen för kultur och kommunikation, avdelningen Språk och litteratur.

Anställningen innebär undervisning, forskning, administration och utvecklingsarbete inom enheten för svenska, flerspråkighet och kommunikation. Inom enheten finns områdena svenska språket, svenska som andraspråk, svenska inom lärarutbildningen samt Språkcentrum, som arbetar med professionsinriktat språkstöd inom Linköpings universitet.

Undervisningen inom anställningen avser fristående kurser i svenska språket på grund- och avancerad nivå, inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier och inom lärarprogrammen.

I undervisningen ingår uppsatshandledning och examination av uppsatser både på fristående kurser, inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier och inom lärarprogrammen. I anställningen ingår även samverkan med övriga samhället i form av uppdragsutbildning och spridning av forskningsresultat.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i svenska språket är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom områdena multimodal textanalys och språksociologi är särskilt meriterande. Dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning i svenska språket är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande handledning och examination av självständiga arbeten är särskilt meriterande för anställningen. Lärarutbildning eller annan pedagogisk eller didaktisk utbildning är särskilt meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av universitetslektorerna vid Institutionen för kultur och kommunikation är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11928&rmlang=SE 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.