arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska språket (mot grundlärarutbildning 4-6)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 september

 • Sök jobbet senast

  2 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Som ett led i en större rekryteringssatsning på ämnet svenska språket behöver vi nu rekrytera en lektor för att stödja den språkvetenskapliga och språkdidaktiska kompetensen främst inom lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom grundlärarprogrammet åk 4-6, där du kommer att ingå i ett lärarlag som ansvarar för undervisning och kvalitetsutveckling av kurserna i skolämnet svenska. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. I tjänsten ingår 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning eller annan kompetensutveckling. Inom CSL finns dessutom möjligheter att söka ytterligare forskningsmedel.

Behörighetskrav


För anställningen som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i nordiska språk, svenska språket eller svenska med didaktisk inriktning eller motsvarande. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4).

Bedömningsgrunder


Det är meriterande med erfarenhet av undervisning på lärarprogrammet, på både campus och distans. Det är också en merit om du har lärarutbildning och erfarenhet av undervisning inom det allmänna skolväsendet eller annan erfarenhet av språkdidaktik. Även erfarenhet av språk- och textrelaterad yrkesverksamhet utanför utbildningsväsendet kan vara meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten. Detta förutsätter att du är närvarande i det dagliga arbetet på institutionen.

Villkor


Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.

Ansökan


Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:


personligt brev
styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner, varav en med arbetsledande ställning
fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
planer för den framtida verksamheten
publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
kopior på betyg, intyg och examensbevis
högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor” som finns på vår hemsida för lediga anställningar: https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer REK2020/183.

Sista ansökningsdag: 2020-11-02.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning