arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska språket med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  16 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.

Ämnesområde för anställningen: Svenska språket med didaktisk inriktning
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning, samverkansuppdrag och forskning mot förskoleklass, årskurs 1–3, årskurs 4–6 och/eller fritidshem.

Undervisningen består av kurser för lärarstudenter på grundlärarprogrammets olika inriktningar och fortbildning för verksamma lärare. Förutom kursgivning och kursutveckling ingår handledning och examination av självständiga arbeten samt examination av verksamhetsförlagd utbildning på olika partnerskolor i regionen.

En annan viktig uppgift är att arbeta med och utveckla olika samverkansprojekt. Lektorn ska kunna gå in som projektledare, föreläsare, handledare, forskare eller skribent beroende på uppdragets art.

Lektorn förväntas dessutom aktivt bidra till att utveckla forskningen inom svenska språket med didaktisk inriktning, företrädesvis på områden som är relevanta för undervisningen. Vid fakulteten finns flera forsknings- och kunskapsmiljöer som lektorn kan ansluta till.

Anställningen knyts till institutionens lärarlag för grundlärarutbildning, vilket leds av en studierektor. Lärarlaget har som uppgift att utveckla, samordna och följa upp de kurser och projekt som det ansvarar för.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska språket med didaktisk inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
För behörighet till anställningen krävs även lärarexamen med relevant inriktning.

Dessutom krävs visad samarbetsförmåga, administrativ kompetens samt kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning med stöd av digitala verktyg.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen. Högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad kompetens är meriterande.

Särskilt meriterande för anställningen är kompetens och framgångsrik erfarenhet av att undervisa i förskoleklass, grundskolans årskurs 1–3, årskurs 4–6 och/eller fritidshem. Meriterande är också dels att självständigt leda och utveckla uppdragsutbildningar riktade mot skolan, och att genom sådan samverkan sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande, dels erfarenhet av att handleda och examinera självständiga arbeten på både grundnivå och avancerad nivå samt forskning i svenska språket med didaktisk inriktning eller motsvarande. Meriterande är därtill dokumenterad kompetens inom läs- och skrivinlärning och läs- och skrivutveckling för tidiga år.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 16 januari 2022!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat