arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska språket med didaktisk inriktning

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som inspireras av Carl von Linné, med rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det är andan hos vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Linné som utgör grunden vid Linnéuniversitetet.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.

Ämnesområde för anställningen: Svenska språket med didaktisk inriktning
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 50–100 %
Anställningsform: Tillsvidare. Linnéuniversitetet tillämpar sex månaders provanställning.

Arbetsbeskrivning

Anställningen omfattas i huvudsak av undervisning, samverkansuppdrag och forskning mot förskoleklass, årskurs 1–3, årskurs 4–6 och/eller fritidshem.

Undervisningen består av kurser för lärarstudenter på grundlärarprogrammen och fortbildning för verksamma lärare. Förutom kursgivning och kursutveckling ingår handledning och examination av självständiga arbeten samt examination av verksamhetsförlagd utbildning på olika partnerskolor i regionen.

En annan viktig uppgift är att arbeta med och utveckla olika samverkansprojekt. Lektorn ska kunna gå in som projektledare, föreläsare, handledare, forskare eller skribent beroende på uppdragets art.

Lektorn förväntas dessutom aktivt bidra till att utveckla forskningen inom svenska språket med didaktisk inriktning, företrädesvis på områden som är relevanta för undervisningen. Vid fakulteten finns flera forskningsmiljöer som lektorn kan ansluta till.

Anställningen knyts till institutionens lärarlag för grundlärarutbildning. Lärarlaget leds av en studierektor som har som uppgift att utveckla, samordna och följa upp de kurser och projekt som lärarlaget är ansvarigt för. Lektorn förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Växjö, men en del av verksamheten bedrivs i Kalmar. Examination av verksamhetsförlagd utbildning liksom samverkansprojekt och forskningsaktiviteter innebär resor i tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är den som har doktorsexamen i svenska språket med didaktisk inriktning eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt lärarexamen med relevant inriktning och högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kompetens. Dessutom krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet, samarbetsförmåga, administrativ kompetens och B-körkort.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande för anställningen är kompetens och erfarenhet av att undervisa i förskoleklass, grundskolans årskurs 1–3, årskurs 4–6 och/eller fritidshem samt att självständigt leda och utveckla uppdragsutbildningar riktade mot skolan. Meriterande är också dels erfarenhet av att handleda och examinera självständiga arbeten på både grundnivå och avancerad nivå, dels forskning i svenska språket med didaktisk inriktning eller motsvarande, dels dokumenterad kompetens inom läs- och skrivinlärning och läs- och skrivutveckling för tidiga år.

Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast 15 september 2019.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Jon Helgason, Prefekt

0470 76 78 87

jon.helgason@lnu.se


Annelie Johansson, Studierektor

0470 70 84 33

annelie.e.johansson@lnu.se


Josefin Grahn, HR-partner

0470 70 81 84

josefin.grahn@lnu.se