arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2022-01-31.

Institutionen för språkdidaktik (ISD) präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling. ISD:s utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Antalet medarbetare vid institutionen uppgår för närvarande till ca 110 personer. Den 1 januari 2022 går institutionen ihop med två andra ämnesdidaktiska institutioner och bildar Institutionen för ämnesdidaktik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning omfattar barns, ungas och vuxnas användning och utveckling av svenska som andraspråk och deras flerspråkiga utveckling och språkanvändning i relation till litteracitet och lärande, samt utbildning och undervisning i förhållande till dessa aspekter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, kursutveckling, handledning och examination på institutionens utbildningar, inklusive de ämnesdidaktiska och verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen. Undervisning och handledning inom svenskämnets didaktik kan också ingå. I arbetet som universitetslektor ingår vidare att delta i pedagogiskt, vetenskapligt och administrativt utvecklingsarbete. Administrativa ledningsuppdrag kan komma att ingå i anställningen. Innehavaren av anställningen förväntas ha förmåga att verka för en god interaktion både inom ämnesområdet och med företrädare för andra ämnen. I anställningen ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning är den som har avlagt doktorsexamen i svenska som andraspråk eller annat relevant ämne samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Mycket god behärskning i svenska i tal och skrift är ett krav. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta och i övrigt ha den förmåga och lämplighet som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskilt stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten bedöms inom ramen för ämnesområdet för anställningen i första hand. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser. Dokumenterad administrativ erfarenhet och skicklighet är synnerligen meriterande.
Meriterande är erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk och sfi i skola, samt erfarenhet av undervisning och verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen, liksom undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar i ämnet. Erfarenhet av handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-1207 6787, anna.chryssafis@isd.su.se eller studierektor Anders Philipsson, tfn 08-1207 6635, anders.philipsson@isd.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03, charlotte.fowler@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat