arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska som andraspråk alt svenska språket

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar forskning samt andra arbetsuppgifter kopplade till Skrivlyftet samt en mindre del undervisning inom svenska språket/svenska som andraspråk.

Skrivlyftet vid Mittuniversitetet är en strategisk utbildningssatsning med det långsiktiga syftet att implementera en ämnesintegrerad skrivdidaktik inom utbildningarna vid lärosätet. Den övergripande målsättningen med satsningen är att stärka samtliga studenters möjligheter att utveckla sin kompetens i akademiskt skrivande och yrkeslivets skrivande. Lektorns huvudsakliga arbetsuppgift är att driva och utveckla Skrivlyftet.

I uppdraget ingår vidare att leda skrivdidaktiska verkstäder för lärare inom utbildningsprogram, att undervisa på högskolepedagogiska kurser och fortbildningskurser i ämnesintegrerad skrivdidaktik och att samverka med skrivhandledarna vid Skrivverkstaden i uppbyggnaden av skrivdidaktiskt stöd till lärare. Lektorn har också det vetenskapliga ansvaret för Skrivlyftet och i tjänsten ingår forskning 50 % under fyra år med möjlighet till förlängning kopplad till Skrivlyftet. Lektorn förväntas även initiera forskningsprojekt och samarbeten med andra universitet och högskolor. En mindre del av tjänstgöringen utförs inom grundutbildning i svenska språket, svenska som andra språk eller inom lärarutbildningen. 

Behörighet och bedömningsgrunder: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i svenska språket, nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande. Den sökande ska också ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt i fakultetens regler och anvisningar.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap. 4§). Erfarenhet inom literacy-området och/eller akademiskt skrivande är särskilt meriterande. Därtill är erfarenhet av högskolepedagogisk kompetens meriterande, liksom kompetens i svenska som andraspråk. Särskild vikt läggs vid dokumenterat god samarbetsförmåga.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall. Viss närvaro vid campus Östersund krävs. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson 010-142 85 47, och ämnesföreträdare Ann-Catrine Edlund 010-142 81 89. Se även institutionens hemsida miun.se/hsv/

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-04-30.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.