arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i studie- och yrkesvägledning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola,
kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där
man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare
eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog,
speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser,
forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten
karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och
samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning
bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i
byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Anställningen är placerad inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom
institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och
gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap
och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i
samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Utöver nämnda
utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har
även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom
montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historiska studier utgör en
stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med
inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen,
klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter

I anställningen ingår kursansvar, undervisning, handledning, examination och
administrativa uppdrag i studie- och yrkesvägledarutbildningen. Inom ramen för
anställningen kan det förekomma undervisning på avancerad nivå på fristående
kurser inom fältet. Utbildningen finns både i Malmö och i Varberg och undervisning
bedrivs på båda orterna. Förutom arbetsuppgifter i studie- och
yrkesvägledarutbildningen kan det förekomma uppdrag i ämneslärarutbildningen i
samhällskunskap. Även samverkansuppdrag ingår och i anställningen ingår
delaktighet i utveckling av forskning, program och kurser. Inom ramen för
anställningen förväntas du också utveckla forskning av relevans för programmet.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:
1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom för anställningen relevant
ämne
2. dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra
och leda utbildning
3. dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att
informera om verksamheten inom ansvarsområdet
4. dokumenterad samarbetsförmåga

Specifikt för denna anställning krävs:

1. erfarenhet av undervisning om arbetsliv och/eller sociologi
2. erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten vid
högskola eller universitet

Meriterande för denna anställning är:

1. egen forskning som rör frågor relevanta för utbildningen såsom övergångar
mellan t ex skola och arbete, genus, migration, arbetsmarknadsåtgärder,
vägledning eller liknande.
2. erfarenheter av undervisning eller arbete inom områden som rör övergångar
mellan t ex skola och arbete samt/eller genus, migration,
arbetsmarknadsåtgärder eller vägledning
3. examen från studie- och yrkesvägledarutbildning

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda
arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil
såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra
till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som
prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå
högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Irene Andersson, 040 – 665 81 75, irene.andersson@mau.se
Ämnesansvarig Frida Wikstrand, 040 – 665 83 76, frida.wikstrand@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler
och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och
rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka
på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i
enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-02-01

Ansökan skall innehålla:

1. Undertecknad meritförteckning
2. Vidimerade betygskopior
3. Pedagogisk avsiktsförklaring
4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision
om den sökandes framtida forskning och undervisning.
5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets
meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets
anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra
handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert,
märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/6, i tre exemplar till HR-avdelningen,
Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till
leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö,
märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/6

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning från 2019-03-01 till 2020-01-31, omfattande
100%.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och
inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår
verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!