arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i straffrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-27.

Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska institutionen. Institutionen har omkring 200 anställda och 6 500 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som medarbetare vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Straffrätt

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning samt undervisning och handledning på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) i straffrätt jämte administration.

I första hand innebär arbetet undervisning på och medverkan i planering av grundkursen i straffrätt och specialkurser i ämnet samt arbete med examensuppsatser. Undervisning kan också behöva fullgöras inom andra områden.

Undervisningsdelen är 70 procent av årsarbetstiden. Undervisningen utförs normalt inte bara i form av salsundervisning utan även genom kursföreståndarskap, kursutveckling och kursansvar, examination, handledning av examensarbeten m.m.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Såväl den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma. För anställningen krävs erfarenhet av att planera och bedriva undervisning på juristprogrammet eller motsvarande inklusive erfarenhet av att planera och leda kurser.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ägnas lika stor omsorg.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen vetenskaplig verksamhet på hög nivå, såsom publicering i välrenommerade och gärna internationella tidskrifter, annan forskningsanknuten verksamhet, erhållna forskningsanslag, deltagande i internationella forskningsprojekt, uppdrag som sakkunnig, opponent eller betygsnämndsledamot, uppdrag för tidskrifter, emottagna priser, forskningsadministration eller andra forskningsrelevanta erfarenheter.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. Se närmare de av Juridiska fakulteten fastställda bedömningskriterierna vid anställning och befordran.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och annan skicklighet med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Internationella kontakter och internationell erfarenhet genom utländsk forskningsvistelse, utbildning, publicering eller arbete är meriterande.

Vid bedömningen kommer att beaktas såväl förmågan att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid den sammantagna bedömningen kommer även sökandens utvecklingspotential och sociala förmåga i övrigt att beaktas.

Övriga upplysningar

Anställningen är tillsvidare och på heltid.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sökande som erbjuds anställning och saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med den fullständiga annonsen som finns under Lediga jobb på SU:s hemsida och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopior på examensbevis, dokumentation på pedagogisk skicklighet samt referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat