arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i statsvetenskap

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 augusti

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institution

Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som är uppbyggd kring åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap.

Innehåll och arbetsuppgifter
I den aktuella anställningen/anställningarna ingår att självständigt utföra undervisning främst på kurser inom programmet Statsvetenskap: politik, organisation och ledning, på grundnivå. Annan undervisning kan också bli aktuell. Forskning/kompetensutveckling ingår i anställningen och kurs- och programansvar kan ingå.

Statsvetenskap vid institutionen för Globala politiska studier har ett treårigt pol kand-program med särskilt inriktning mot offentlig förvaltning, och ger även fristående kurser i statsvetenskap. Vidare samarbetar statsvetenskap med institutionen för Urbana studier i den ettåriga mastern ”Ledarskap och offentlig organisation” samt tvåårsmastern ”Leadership and organisation” (startar 2020). Slutligen bedriver ämnet en uppdragsutbildning för östeuropeiska tjänstemän i Svenska Institutets regi. Som utbildningsmiljö har alltså statsvetenskap en inriktning mot offentlig förvaltning samt ledarskap och organisation. 

Undervisning inom angränsande utbildningar såsom Ledarskap och organisation och Europastudier och Internationella relationer kan bli aktuell. Vidare bedrivs såväl kandidatprogrammet som masterprogrammen i nära samarbete med praktiker.

I undervisningsarbetet ingår normalt att planera och utföra föreläsningar, handledning, examinationer, praktiska övningar, workshops och seminarier. Undervisning är på svenska, men undervisning på engelska kan bli aktuell inom andra program vid institutionen.

Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter vid institutionen, liksom deltagande i institutionsgemensamma aktiviteter och medverkan i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Som universitetslektor förväntas du medverka i den högskole- och institutionsgemensamma utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan samt att genom forskning – självständigt och tillsammans med andra i miljön verksamma forskare – bidra till utvecklingen av kunskaps- och forskningsområdet. 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:
 • Avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, eller motsvarande.
 • Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska
 • Undervisnings- och forskningsmeriter inom statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Meriterande för denna anställning är:

 • Forskning som anknyter till den som bedrivs vid institutionen
 • Undervisning i tvärvetenskaplig miljö
 • Samverkansmeriter, såväl undervisnings- som forskningsmässigt
 • Undervisningserfarenhet på engelska

Bedömningsgrunder

Såsom bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör krav för behörighet för anställningen.

 

 

Ansökan skall innehålla:

 • Styrkt meritförteckning
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 • De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

Övrigt


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som påbörjas senast 1 februari 2020, eller enligt överenskommelse om annat startdatum.

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida.

Välkommen med din ansökan!