arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i statskunskap/statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Vi söker 1 universitetslektor i statskunskap/statsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Statskunskap

Bakgrund

Örebro universitet erbjuder utbildning i statskunskap på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Merparten av ämnets utbildning bedrivs inom programmet Offentlig förvaltning och ledning, men statsvetenskapliga kurser förekommer även inom Samhällsplanerarprogrammet, Magisterprogrammet offentlig planering för hållbar utveckling och lärarutbildningen. Vid ämnet statskunskap bedrivs i första hand forskning kring styrning, policy och offentliga institutioner samt politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang. Ämnets forskning utmärks av mångvetenskapliga samarbeten som resulterar i internationella publikationer.

Arbetsuppgifter

Anställningens arbetsuppgifter består främst av undervisning, handledning och examination på statsvetenskapliga kurser inom grundutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår också arbete med att utveckla kursernas innehåll och pedagogiska arbetsformer. Anställningen erbjuder även tid för självständig kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statskunskap har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet


Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Särskild vikt läggs vid erfarenhet av undervisning av relevans utifrån utbildningsutbudet.

Övriga bedömningsgrunder


Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt och framför allt inom ramen för undervisningsuppdraget, på både svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten samt ett ansvarstagande förhållningssätt.

Information

Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattningen på anställningen är 100 %. Individuell lönesättning tillämpas och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Erik Hysing, 019-30 24 42, e-post: erik.hysing@oru.se eller enhetschef Johanna Stenersen, 019-30 14 24, e-post: johanna.stenersen@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 200531. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat