arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i statistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

vid Statistiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå i statistik. I arbetet ingår även kursutveckling och kursansvar, uppsatshandledning samt egen forskning. Den sökande ska också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i annat institutionellt arbete såsom att vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande nivå sker i huvudsak på svenska, på avancerad nivå uteslutande på engelska.

Den sökande förväntas bidra till institutionens utvecklingsarbete inom forskning och undervisning om modern dataanalys med beräkningsintensiva metoder.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet statistik. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom god och dokumenterad erfarenhet av forskning.

Stor vikt fästs vid:

• att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
 • dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning inom modern dataanalys med beräkningsintensiva metoder.
 • dokumenterad förmåga att undervisa kurser i statistik på både svenska och engelska.
 • dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är:

• dokumenterad erfarenhet i tillämpning av statistik i något av de samhällsvetenskapliga ämnena.
 • högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska inom ett år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

En vetenskapligt aktiv och välmeriterad sökande har möjlighet att erhålla extra forskningstilldelning inom tjänsten under den första 2-årsperioden.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Michael Carlson, tfn 08-162982 / 073-2704304, michael.carlson@stat.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nathaniel Morris, tfn 08-163311, nathaniel.morris@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Vid Stockholms universitet tillämpas individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat