arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i stamcellsbiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

Anställning tillsvidare som universitetslektor i stamcellsbiologi med placering tillsvidare vid institutionen för laboratoriemedicin.

Arbetsuppgifter

Vid institutionen för laboratoriemedicin finns en stark forskningsmiljö inom stamcellsbiologi som fokuserar på stamcellers reglering, deras utveckling till mogna celler samt klinisk applikation av stamceller i form av cell- och genterapi. För att ytterligare stärka och utveckla forskningsmiljön söker vi en innehavare av lektorstjänst i stamcellbiologi som kan driva spetsforskning inom dessa områden samt fungera som expert och kunskapsresurs inom fältet. I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning inom fältet samt aktivt ansöka om externa och interna forskningsanslag. Vidare ingår att medverka i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, handledning på doktorand- och postdoktoral nivå, administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt samverkan med det omgivande samhället.

Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande måste ha visat hög forskningsexpertis av värde för ämnesomradet. Den sökande ska ha visat vetenskaplig färdighet genom att upprätthålla en hög nationell och internationell standard som forskare samt ha en väl underbyggd vetenskaplig kompetens. Sarskild vikt kommer att läggas vid publikationer pa högsta internationella nivå, där sökanden är huvudförfattare dessutom på annan meritering i form av exempelvis anslag sökta i nationell eller internationell konkurrens. Den sökandes potential att utvecklas vetenskapligt kommer att beaktas särskilt. Den sökande måste ha visat hög undervisningskompetens av värde för ämnesområdet. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens pa grund- och avancerad nivå samt vid förmåga att handleda doktorander. Vidare kommer dokumenterade administrativa färdigheter att beaktas. Det kommer att beaktas visad förmåga inom akademiskt ledarskap, förmåga att samarbeta och pålitlig förmåga att interagera med det omgivande samhället. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:
https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se  och prefekt Anna Rignell Hydbom, tel. + 46 46 222 16 30, Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-06-23. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn  under rubrik https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning