arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2022-01-31.

Institutionen för språkdidaktik (ISD) präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. ISD:s utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Antalet anställda vid institutionen uppgår för närvarande till drygt 110 personer. Den 1 januari 2022 går institutionen ihop med två andra ämnesdidaktiska institutioner och bildar Institutionen för ämnesdidaktik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Språkdidaktik med inriktning mot svenska omfattar studier av samspelet mellan svenskämnets språkliga och litterära innehåll och dess didaktiska teori och praxis. Ämnet omfattar också studier av barns och ungdomars språkutveckling i vid bemärkelse samt barns och ungdomars språkliga, kulturella och litterära socialisation.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning, handledning och examination inom institutionens utbildningar i språkdidaktik med inriktning mot svenska, främst inom lärarutbildningen men även inom institutionens övriga kursutbud på grundnivå och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i svenskämnets didaktik mot yngre åldrar, läs- och skrivutveckling samt undervisning och trepartssamtal inom den verksamhetsförlagda delen (VFU) av lärarutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra administrativa uppgifter i anslutning till aktuella kurser.

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, vetenskapligt och administrativt utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas ha förmåga att verka för en god interaktion mellan å ena sidan ämnesområdet och å andra sidan övriga institutioner som medverkar i lärarutbildningen. I anställningen ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne samt har visat pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med publikationer, framträdanden vid internationella konferenser samt nationellt och internationellt forskningssamarbete. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser.

Meriterande är lärarexamen med inriktning mot språk samt erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan, särskilt grundskolans tidigare år. Meriterande är även erfarenhet av undervisning, verksamhetsförlagd utbildning och handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen. Vidare är även dokumenterad administrativ erfarenhet och skicklighet meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-1207 6787, anna.chryssafis@isd.su.se eller studierektorn Eva Nilson, tfn 08-1207 6044 eva.nilson@isd.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03 charlotte.fowler@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat