arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot engelska

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2019-09-02.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, kursutveckling, handledning och examination på institutionens utbildningar inom ämnesområdet språkdidaktik med inriktning mot engelska. I arbetsuppgifterna ingår utbildning av blivande lärare inom undervisning mot yngre och äldre åldrar och undervisning inom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Det senare inkluderar att stödja och utveckla studenters praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med skolelever och att delta i så kallade trepartssamtal mellan studenter, verksamhetsföreträdare på skolor och universitetets kurslärare.

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, vetenskapligt och administrativt utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas ha förmåga att verka för en god interaktion mellan ämnesområdet och övriga medverkande institutioner. I anställningen ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot engelska är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne samt har visat pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med publikationer, framträdanden vid internationella konferenser samt nationellt och internationellt forskningssamarbete. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Då arbetsuppgifterna till stor del gäller undervisning inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning och handledning av självständigt arbete på svenska, krävs att den sökande även har mycket goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser.

Meriterande är erfarenhet av undervisning inom engelskämnets didaktik inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning. Meriterande är även erfarenheter av egen undervisning i engelska i grund- eller gymnasieskola, samt kunskaper om flerspråkighet och flerspråkiga elevers behov. Stor vikt fästs även vid den sökandes förmåga att strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande. Vidare är dokumenterad administrativ erfarenhet och skicklighet meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Goda kunskaper i svenska krävs. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-1207 6787, anna.chryssafis@isd.su.se eller av studierektor Joakim Sigvardson, tel. 08-1207 6710, joakim.sigvardson@isd.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!