arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i språkdidaktik inriktning svenska (tidsb. anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-05-31.

Institutionen för språkdidaktik (ISD) präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. ISD:s utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Antalet anställda vid institutionen uppgår för närvarande till drygt 120 personer.

Språkdidaktik med inriktning mot svenska omfattar studier av samspelet mellan svenskämnets språkliga och litterära innehåll och dess didaktiska teori och praxis. Ämnet omfattar också studier av barns och ungdomars språkutveckling i vid bemärkelse samt barns och ungdomars språkliga, kulturella och litterära socialisation.

Ämne/ämnesbeskrivning
Språkdidaktik med inriktning mot svenska.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning, handledning och examination inom institutionens utbildningar i språkdidaktik med inriktning mot svenska, främst inom lärarutbildningen men även inom institutionens övriga kursutbud på grundnivå och avancerad nivå.

I arbetsuppgifterna ingår att undervisa i till exempel kurser med inriktning mot svenskämnets didaktik mot yngre åldrar, läs- och skrivutveckling, läroplansteori och bedömning, multimodalitet och IKT, självständiga arbeten samt undervisning och trepartssamtal inom den verksamhetsförlagda delen (VFU) av lärarutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra administrativa uppgifter i anslutning till aktuella kurser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska är den som har  avlagt doktorsexamen inom det svenskdidaktiska fältet samt har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av  kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Språkvetenskaplig forskning inom ämnet språkdidaktik är meriterande. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser. Vidare är högskolepedagogisk utbildning meriterande.

Särskild vikt fästs även vid dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande är lärarexamen med inriktning mot språk samt erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan, särskilt grundskolans tidigare år. Meriterande är även erfarenhet av undervisning på universitet/högskola inom aktuellt ämnesområde samt handledning av examensarbeten. Därtill beaktas administrativ skicklighet samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad i 12 månader. Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Eva Nilson, tfn 08-1207 6044,  eva.nilson@isd.su.se, och studierektor Pernilla Rosell Steuer, tfn 08-1207 6728, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat