arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i speldesign

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för speldesign är förlagd till Campus Gotland i Visby.

Institutionen erbjuder internationella och nationella program i speldesign för kandidat- och masterexamen (grund- och avancerad nivå) samt fristående kurser i speldesign, gestaltning och spelprogrammering. Navet för forskningen om speldesign och besläktade områden är vårt Spel- & samhällslabb (”Games and Society lab”).

Genom den aktuella rekryteringen vill institutionen förstärka några specifika områden:

- Spelets och designprocessens transformerande kvaliteter och samspelet mellan spel, lek och hälsa
- Den analytiska och inkluderande designprocessen i samspelet mellan teknologi och hållbar utveckling.
- Utforskandet av nya former av spel och lek genom tvärvetenskapliga perspektiv och/eller med hjälp av olika teknologier.
- internationella samarbeten och projektfinansiering.

Arbetsuppgifter: Tjänsten omfattar undervisning på kurser inom speldesign med såväl praktisk som teoretisk inriktning, egen forskning och administration. Arbetet som lektor innebär också bl.a. kursansvar, handledning, examination och pedagogiskt utvecklingsarbete. Sökande bör vara beredd på att delta i aktiviteter på institutions- och fakultetsnivå och kunna ta sig an ledningsansvar vid institutionen, så som studierektor eller prefekt.  Därutöver behöver den anställda kontinuerligt hålla sig uppdaterad, dels inom ämnesområdet och dels inom annan för universitetet relevant samhällsutveckling.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i speldesign eller annat område som är relevant för tjänsten, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. I särskilda fall kan den högskolepedagogiska utbildningen slutföras under de två första åren i tjänsten.

Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att läggas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Bedömningen görs utifrån den sökandes vetenskapliga, pedagogiska och administrativa kompetenser (inkl. erfarenheter av arbetsledande uppdrag). Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskapliga meriter inom de områden som institutionen vill stärka genom den här rekryteringen.

Av stor betydelse är också om den sökande kan uppvisa pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå. Med pedagogisk skicklighet avses planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Inriktningen på sökandens tidigare forskning förväntas främst innefatta speldesign, antingen digital eller icke-digital, inklusive levande rollspel (Live Action Role Play, LARP). Därutöver kan den sökande ha en bakgrund inom områden som: Interaktionsdesign, konst, hälsa, kreativ kodning, ”critical making”, teaterarbete, performancestudier, kognitionsvetenskap, neurovetenskap eller psykologi.

Ett viktigt bedömningskriterium är erfarenhet av arbetsledande och administrativa uppdrag. Dessa kvalifikationer kan visas om den sökande exempelvis har varit projektledare i ett forskningsprojekt, har haft en ledande roll i ett spelutvecklingsprojekt (designer/producent) eller har en dokumenterad historia av att organisera och leda storskaliga evenemang (t.ex. levande rollspel (LARP), konferenser etc.). Även erfarenheter av att organisera och leda grupper samt att arbeta med konflikthantering är av värde.

Professionell erfarenhet från spelindustrin och/eller erfarenhet av ideellt arbete inom praktisk spelutveckling är meriterande. Därutöver kommer förmågan att interagera med omvärlden, sprida forskning och forskningsresultat att beaktas. En sådan förmåga kan visas genom populärkulturellt arbete, t.ex. undervisning i kursverksamhet, publicering av populärvetenskapliga artiklar och medverkan i offentliga diskussioner om utbildning och forskning.

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

I en allmän bedömning av sökandens behörighet kommer föräldraledighet, deltidsarbete för att ta hand om barn, fackengagemang, militärtjänst eller liknande att ses som arbetslivserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Den fullständiga ansökan ska gå genom Uppsala universitets rekryteringssystem och innefatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- CV
- Styrkt redovisning av vetenskapliga meriter inklusive planerad forskning
- Publikationsförteckning
- Presentation av undervisningserfarenhet
- Presentation av övrig behörighet
- Åberopade publikationer i fulltext (max fem)
- Lista på referenser

För mer information, se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för speldesign, olle.jansson@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2021.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse. Tillsvidareanställning