arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i specialpedagogik, tillsvidare 100%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Institutionen för pedagogiska studier, IPS, har idag 120 medarbetare som bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag.

Fokus ligger på lärande och kunskapsbildning och dess villkor och former kopplat till samhällsutvecklingen och bedrivs inom ramen för de akademiska ämnena pedagogiskt arbete, specialpedagogik och idrottsvetenskap.

Specialpedagogikämnet vid IPS

Specialpedagogik är ett ämne som behandlar villkor för lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå där förutsättningen är olikhet snarare än likhet. Centrala teman i den specialpedagogiska forskningen vid IPS rör inkludering som praktik och teori. Ämnet är orienterat mot specialpedagogisk verksamhet i och utanför skolan och andra utbildningsinstitutioner. Utbildning ges på grundläggande och avancerad nivå, både som fristående kurser och inom olika program. Ämnet ansvarar för speciallärarprogrammet och från hösten 2020 även för ett masterprogram i specialpedagogik. 

Arbetsuppgifter

Den specialpedagogiska forskningsmiljön vid Karlstads universitet befinner sig i ett expansivt skede. Vi söker lektorer med hög specialpedagogisk kompetens med fokus på inkluderande processer inom olika pedagogiska verksamheter på individ-, grupp och organisationsnivå, som kan var med att forma och utveckla det specialpedagogiska ämnet på IPS.

Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkansuppdrag. Arbetsuppgifterna utgörs till största delen av undervisning, handledning och examination på avancerad nivå inom Speciallärarprogrammet, masterprogrammet och i fristående kurser i specialpedagogik på grund- och avancerad nivå. Även handledning på forskarnivå kan förekomma.

Kursledarskap samt pedagogiskt utvecklingsarbete ingår i anställningen. Undervisning och examination i ämnet på olika lärarprogram kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår dessutom forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamhet samt att aktivt själv eller tillsammans med andra söka externa forskningsmedel.

Behörighetskrav

För anställning som universitetslektor på institutionen krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen. (Se även HF 4 §4)

 

Bedömningsgrunder

Dokumenterad undervisningsskicklighet och skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet är av särskild vikt. Speciallärar-/specialpedagogexamen eller annan utbildning inom ämnet och professionserfarenhet är av stor vikt. Även annan lärarexamen och produktion av läromedel inom ämnesområdet är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde, publiceringar i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att erhålla externa forskningsmedel är av stor vikt. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer även förmågan att kommunicera forskning med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad erfarenhet av arbete på forskarutbildningsnivå liksom dokumenterad skicklighet i att leda och administrera forskning och utbildning är meriterande.

Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ är av stor vikt.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar provtjänstgöring.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att  dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:


- personligt brev
- meritsammanställning, med minst två angivna referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper 
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap, administration och samarbete med andra verksamheter
- publikationsförteckning
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor".

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-11-29                      

Ange referensnr: REK2020/219

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning