arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i specialpedagogik, 50% forskning under två år

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  12 januari

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning, med ev provanställning 
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-01-12
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar en tidsbegränsad tid om två år med 50 procents forskning och därutöver undervisning.

Undervisningen sker främst inom speciallärar- och/eller specialpedagogprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår forskning, ansökan om forskningsmedel, publicering, undervisning, kursansvar, arbete inom kollegiet och arbetslag, kvalitetsarbete och administration.

Inom det specialpedagogiska kollegiet vid högskolan bedrivs omfattande forskning som utgör forskningsbas för utbildningarna. Den som söker anställningen förväntas bidra till den kollegiala miljön för utbildning såväl som forskningsmiljön i specialpedagogik. Den sökande förväntas aktivt tillsammans med kollegiet söka externa forskningsmedel. Forskningen ska beröra det specialpedagogiska området och ska ha relevans för praktiskt pedagogiskt arbete.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Sökande ska ha goda kommunikativa kunskaper och kunna undervisa i både svenska och engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sökande bör ha en bakgrund inom forskning i specialpedagogik med relevans för praktiskt specialpedagogiskt arbete.

God skriftlig och muntlig förmåga i såväl svenska som engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

God förankring och generell kompetens vad gäller undervisning och forskning i specialpedagogik med relevans för praktiskt specialpedagogiskt arbete.

Forskning inom utbildningsvetenskap och lärarutbildning, gärna med inriktning mot didaktik.

Erfarenheter av att medverka i forskningsmiljöer samt att söka extern forskningsfinansiering.

Lärarutbildning, speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning samt erfarenhet av tjänstgöring inom förskola, grundskola, gymnasieskola och/eller särskola.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2019/2714
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.