arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i spanska

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-02.

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas bedriva undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och (vid behov) på forskarnivå. Institutionen söker en person med stor bredd inom ämnet spanska gällande undervisningserfarenhet och med en forskningsinriktning inom något av ovannämnda ledande forskningsområden. Vidare har institutionen ett starkt behov av att förstärka kompetensen inom ledning och administration. Därför är det viktigt för denna anställning att den sökande har dokumenterad meritering som studierektor eller motsvarande ledningsuppdrag. Innehavaren förväntas verka för en god interaktion mellan institutionens romanska språk och inom ramen för anställningen bedriva forskning samt initiera och leda forskningsprojekt, aktivt verka för extern finansiering till institutionens forskning och hålla sig informerad om utvecklingen inom det aktuella ledande forskningsområdet. Innehavaren förväntas även att medverka till utveckling av nya kurser över ämnesgränserna inom huvudområdet romanska språk.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som har visad och dokumenterad pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå) inom ämnet samt har erlagt doktorsexamen i spanska (eller motsvarande utländsk examen). Dokumenterat mycket god färdighet i talad och skriven spanska på hög vetenskaplig nivå krävs. Innehavare som inte behärskar svenska eller annat nordiskt språk ska kunna dokumentera sådana färdigheter i engelska som krävs för samarbetet inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen bland behöriga sökande fästs särskilt stor vikt vid pedagogisk och administrativ skicklighet samt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid planering, genomförande, utveckling, forskningsanknytning och utvärdering av undervisning samt handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom ämnet spanska. Erfarenhet av undervisning, handledning och examination inom utbildning på forskarnivå är meriterande. Vid bedömning av den administrativa skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet som studierektor eller motsvarande samt lednings-erfarenhet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom resultat av egen forskning inom det aktuella forskningsområdet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska, den administrativa som den vetenskapliga verksamheten. Vidare ska sökande visa på dokumenterad god samarbetsförmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt, förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete samt förmåga att initiera och genomföra nationella och internationella forskningssamarbeten.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Laura Álvarez López, tfn 08-161461, prefekt.romklass@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!