arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i spanska med inriktning mot språkvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 november

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i spanska med inriktning mot språkvetenskap. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå i spanska med inriktning mot språkvetenskap. Undervisning med inriktning mot spansk språkfärdighet kan ingå. Förutom undervisning kan handledning av examensarbeten i spanska och för lärarexamen samt VFU-besök ingå i anställningen Även handledning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 80% undervisning och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i spanska med inriktning mot språkvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och spanska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området spanska med inriktning mot språkvetenskap, erfarenhet av nätbaserad undervisning, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag inom högskolesektorn, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:
 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
 • originalitet i forskningen,
 • produktivitet,
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
 • uppdrag inom vetenskapssamhället,
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och,
 • samverkan med omgivande samhälle.
Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:
 •  förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
 •  förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
 •  erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning,
 •  medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel,
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/ eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga i allmänhet, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området spanska med inriktning mot språkvetenskap.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av utvecklingsarbete och nätbaserad undervisning.

Erfarenhet av administrativ verksamhet och ledningsuppdrag inom högskolesektorn samt god samarbetsförmåga ska tillmätas vikt i bedömningen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2020-11-09.

Övrigt


Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: enl överenskommelse Tillsvidareanställning