arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i sociologi

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  12 juni

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning. Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör framförallt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisning kommer framförallt att bedrivas som campusundervisning inom Personal- och arbetslivsprogrammet samt Risk- och krishanteringsprogrammet. Till viss del kan även distansutbildning bli aktuellt. Kursutveckling och forskning ingår också i arbetsuppgifterna.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet sociologi inom utbildning och forskning samt sammanhållandet av sociologiämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.  I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som lektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf samt https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf">https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms bland annat utifrån omfattning av  tidigare erfarenhet av att undervisa i sociologi på universitetsnivå. Särskilt meriterande är erfarenhet  av undervisning inom personal och arbetsliv samt kvantitativ metod. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet  med  hänsyn tagen till djup och bredd.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens  4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Anställningsort: Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: närmare upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Roine Johansson, mailto:roine.johansson@miun.se eller tfn 010-142 81 53 samt av studierektor Linda Kvarnlöf, mailto:linda.kvarnlof@miun.se eller tfn 010-142 8118. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/hsv.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf">https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-06-12.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.