arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i sociologi

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  17 mars

Om jobbet

Institutionen för samhällsstudier är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har tre ämnen, Freds- och utvecklingsstudier, Genusvetenskap och Sociologi. Institutionen har ungefär 35 anställda i Växjö.

Vid institutionen för samhällsstudier bedrivs omfattande utbildning inom åtta olika program på grundläggande – och avancerad nivå, till exempel Sociologiprogrammet. Vi har också forskarutbildning i sociologi. Vi medverkar också på utbildningar utanför institutionen. Vi behöver därför en allsidig sociolog och ser gärna forskning med relevans för vårt utbildningsuppdrag.

Ämnesområde för befattningen

Sociologi

Placeringsort tillsvidare

Växjö

Anställningens omfattning

Tillsvidare anställning på heltid, 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Arbetsbeskrivning


I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete, administration samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. Undervisningen sker i huvudsak på svenska men också på engelska. Undervisning på en variation av olika kurser som kvantitativ och kvalitativ metod och teoretiska kurser på olika nivåer ingår i tjänsten. Vissa kurser ges på distans via lärplattformen MyMoodle och andra IKT-verktyg. Andra viktiga uppgifter är att handleda och examinera självständiga arbeten inom ämnesområdets kärna samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. En central uppgift är arbete med forskningsutveckling och att anknyta forskning till undervisningen. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med andra medarbetare i forskningsmiljön och med samhällets olika aktörer.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

 

För behörighet till denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i sociologi samt att den sökande har en dokumenterad pedagogisk skicklighet och administrativ kompetens samt en god samarbetsförmåga.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Meriterande i övrigt är i prioritetsordning dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning i sociologi på olika nivåer, kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning på digitala lärplattformar samt erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning. 

 Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

 

 

Kontaktpersoner:


Prefekt: Glenn Sjöstrand, glenn.sjostrand@lnu.se  0470-708884         

Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480-446078

 

 

Välkommen med din ansökan senast 17 mars 2019.