arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Sociologi med uppdrag som avdelningschef

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Sociologin vid Mälardalens högskola kan väljas som fördjupningsämne i det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet. Sociologiämnet återfinns i det internationella mastersprogrammet och forskarutbildningen i arbetslivsvetenskap. Undervisning sker i både Västerås och Eskilstuna.

Som avdelningschef arbetar du på delegation från akademichefen och ingår i ledningsgruppen på akademin för Hälsa, Vård och Välfärd (HVV). Arbetet som avdelningschef är ett uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning. Särskilt tillägg utgår utöver lön. Uppdraget har en omfattning på 50%, vilket kan justeras beroende på ansvarsområden och den revidering av chefsfunktioner som pågår på MDH.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provtjänstgöring 6 mån
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-05-20
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Se arbetsuppgifter i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Vi söker en medarbetare med dokumenterad handlednings-, undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi och/eller arbetslivsvetenskap. Arbetsuppgifterna på undervisningsdelen av tjänsten består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå. Avdelningschefen ansvarar för att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs inom givna ekonomiska förutsättningar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument.

Som avdelningschef har du arbetsledaransvar och ett delegerat arbetsmiljöansvar. Det innebär strategisk personalplanering och bemanning av kurser, rekrytering och introduktion av nyanställda lärare, genomförande av medarbetar- och lönesamtal, upprättande av planer för kompetensutveckling och uppföljning av planering. Avdelningschefen ska verka för en god arbetsmiljö och ett positivt och kreativt arbetsklimat. Avdelningschef har även ansvar för att upprätthålla kvaliteten i utbildningar, budgetansvar samt samordningsansvar.

Den sociologiska utbildningen vid akademin har en socialpsykologisk profil och innefattar bl.a. studier av identitet, kropp, kön och etnicitet och arbetsliv.

Behörighetskrav

Se behörigheskrav i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Vi söker dig som visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen i ämnet Sociologi. Du har tidigare erfarenhet av handledning på kandidatnivå.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

I rollen som lektor/avdelningschef krävs att du tar egna initiativ, är flexibel och självständigt strukturerar ditt arbete. Förmåga att kommunicera tydligt och leda, utveckla och inspirera medarbetarna. Du ska bedömas ha goda ledaregenskaper och förmåga att genom dialog och delaktighet påverka och driva verksamheten. För rollen krävs god kommunikation såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ledarskaps/chefsutbildning samt tidigare erfarenhet av ledarskap/chef kommer att beaktas i bedömningen.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Erfarenhet av forskning, undervisning och handledning inom området sociologisk socialpsykologi samt arbetslivssociologi är meriterande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom högre utbildning, tidigare chefsuppdrag och/eller förtroendeuppdrag inom högskolesektorn. Meriterande är även ledarskapsutbildning och/eller chefsutbildning och andra förmågor och lämpligheter som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl i funktionen som chef och ledare.

Om du har intresse och kännedom om forskning och utbildning inom hälsa- och välfärdsområdet ser vi det som positivt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1019
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat