arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i sociologi med inriktning arbetsliv och organisation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  26 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i sociologi på grund- och avancerad nivå.

Anställningen utgörs av 70 procent undervisning, 20 procent forskning- och kompetensutveckling, samt 10 procent administration, enligt Arbetstidsavtalet vid LU. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva undervisning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer, samt bedriva forskning i sociologi av hög internationell kvalitet. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till att utveckla det för avdelningarna gemensamma utbildningsutbudet, framför allt på kandidat- respektive masterprogrammet i HR. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Undervisning ska kunna bedrivas på både svenska och engelska. Därtill ska innehavaren av tjänsten aktivt bidra till en positiv utveckling av vår forskningsmiljö, särskilt den inom området arbetslivs-, organisations- och/eller HR-forskning, bland annat genom att publicera sin forskning och ansöka om externa forskningsmedel.

Behörighet


Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen https://lu.varbi.com/center/tool/position/593381/edit/tab:2/(http:/www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM) samt i Lunds universitets anställningsordning (https:/www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitetsanstallningsordning-201215.pdf).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i sociologi eller motsvarande, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt. Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Kravprofil


Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi (eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens) samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi eller motsvarande. Hög kompetens inom sociologisk forskning och undervisning är särskilt meriterande, och då i synnerhet bred kompetens i arbetsliv, organisation och Human Resources. Sökande bör ha ett intresse för ledning och organisation, styrning av arbetslivet samt kompetensutveckling. Meriterande är även erfarenhet av undervisning på personalvetarprogram eller liknande.

Sökanden ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa forskningsmedel är en merit. Vidare ska sökande kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat med både undervisning och forskning. God kommunikativ förmåga och mycket god samarbetsförmåga är ett krav.

Undervisning på både svenska och engelska förekommer. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder


Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen.

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid  pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ kompetens och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas men även omfattning, bredd och djup. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad så att även kvalitet kan bedömas. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap vad gäller att initiera, planera, leda, utveckla och genomföra undervisning ska tillmätas särskild vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas, samt progression i vetenskaplig produktion de senaste fem åren. Forskningens djup och bredd ska också tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion inom- och mellanvetenskapligt, samt med det omgivande samhället.

Vid tillsättning av tjänsten beaktas även god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Lämplighet för att fullgöra anställningen väl är ett krav. Särskild vikt fästs vid samarbetsförmåga med kollegor och externa aktörer samt förmåga att bidra till en positiv utveckling av undervisning och forskning vid institutionen. Vi förväntar oss att den kommande lektorn aktivt deltar i institutionens dagliga arbete.

För full utlysning se:


https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:593381/

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Tillsvidareanställning