arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Sociologi, inriktning Freds- och utvecklingsstudier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

Institutionen för samhällsstudier är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har tre ämnen, freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap och sociologi med totalt ca 35 anställda i Växjö.

Vid institutionen för samhällsstudier bedrivs omfattande utbildning inom åtta olika program på grundläggande och avancerad nivå. Vi medverkar dessutom på utbildningar utanför institutionen. Forskarutbildning finns i ämnet i sociologi. Vi söker en sociolog med dokumenterad erfarenhet av forskning med relevans för vårt utbildningsuppdrag i främst freds- och utvecklingsstudier och sociologi.

Ämnesområde för befattningen

Sociologi

Placeringsort tillsvidare

Växjö

 Anställningens omfattning
Tillsvidare heltid, 100%. Provanställning 6 månader tillämpas. Tillträde 2022-01-01 eller efter överenskommelse. 

 Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete, administration, samhällsuppdrag samt forskning. I anställningen ingår undervisning på kurser i freds- och utvecklingsstudier och sociologi. Utbildningen bedrivs både på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, i huvudsak på svenska, men till stor del också på engelska. Undervisningen sker på en variation av kurser med olika innehåll, såsom kvantitativ och kvalitativ metod och teoretiska kurser på olika nivåer. I undervisningen används lärplattformen MyMoodle och andra IKT-verktyg. Andra viktiga uppgifter är att handleda och examinera självständiga arbeten inom ämnesområdenas kärna samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. En central uppgift är arbete med forskningsutveckling och att anknyta forskning till undervisningen. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med andra medarbetare i forskningsmiljön och med samhällets olika aktörer samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

 Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

 För behörighet till denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i sociologi med forskningsinriktning mot freds-, konflikt- eller utvecklingsfrågor, eller näraliggande tematik med relevans för utbildnings- och forskningsuppdraget samt att den sökande har en dokumenterad pedagogisk skicklighet, administrativ kompetens och en god samarbetsförmåga.

 Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 Meriterande i övrigt är i prioritetsordning dokumenterad erfarenhet av forskning med internationellt freds- eller utvecklingsfokus, erfarenhet av undervisning med freds- eller utvecklingsinnehåll och metodundervisning på olika nivåer, gärna med internationell anknytning, och kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning på digitala lärplattformar samt erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

 Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

 Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat