arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i sociologi inriktning arbetsliv och organisation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för samhällsstudier är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har tre ämnen, freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap och sociologi med totalt ca 35 anställda i Växjö. Vid institutionen bedrivs omfattande utbildning inom åtta olika program på grundläggande och avancerad nivå. Vi medverkar dessutom på utbildningar utanför institutionen. Forskarutbildning finns i ämnet i sociologi.

Den sociologiska forskning som bedrivs vid institutionen för samhällsstudier återspeglar ämnets bredd. Våra forskningsområden berör bland annat högre utbildning, profession, arbetsliv och arbetsmarknad, ålder och livslopp, hållbar utveckling, migrations- och integrationsfrågor, skola och utbildning samt ungdom och hälsa.

Vi söker en sociolog med dokumenterad erfarenhet av forskning med relevans för vårt utbildningsuppdrag i främst arbetslivs- och organisationssociologi. För att trivas hos oss är det en fördel om du är en flexibel person som både uppskattar att arbeta i lärarlag och är beredd att ta ansvar för institutionens långsiktiga utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Sociologi


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Till vår institution söker vi nu en universitetslektor med kompetens inom och intresse för att undervisa om arbetsliv, organisering, personal och ledarskap. Anställningen omfattar undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Dina undervisningsinsatser kommer särskilt att efterfrågas inom ramarna för våra utbildningsprogram Personal och arbetsliv, Ledarskap och organisation, samt kurserna i sociologi med arbetslivsinriktning.  Undervisningen bedrivs både på campus i Växjö och på distans. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa den vetenskapliga utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete vid universitetet.

Undervisningen bedrivs till största del på svenska men viss undervisning kan komma att ske på engelska.

Behörighet

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i sociologi, vetenskaplig ämneskompetens och pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Vid sidan av god och bred förankring i sociologi väger i denna anställning dokumenterad erfarenhet inom arbetslivs- och organisationsforskning tungt. Sökande ska vara väl förtrogen med (1) ämnesområdet sociologi, vad gäller såväl teori som relevanta metoder, (2) forskning om arbetslivs- och organisationssociologi, (3) ha erfarenhet av att undervisa inom områden relevanta för arbetslivs- och organisationssociologi, samt (4) ha erfarenhet av och vara aktiv i forskning av relevans för arbetslivs- och organisationssociologi.

Meriterande i övrigt är:
 • Erfarenhet av kursadministration; kurs- och/eller programansvar, eller liknande
 • Erfarenhet av/medverkan i samverkansuppdrag och/eller uppdragsutbildning
 • Dokumenterat hög samarbetsförmåga
 

Välkommen med din ansökan senast 5 december!

 

Ansökningsförfarande

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning. För mer information se ”Mall för ansökan till anställning och befordran (https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/rekrytering/forutsattningar-for-en-oppen-transparent-och-meritbaserad-rekrytering/anstallningsordning-for-larare/).

Fullständig ansökan ska inges via Linneuniversitetets rekryteringssystem. Ansökan och alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat