arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2019-01-09.

Ämne/ämnesbeskrivning
Forskning och undervisning i socialt arbete omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Institutionens forskning täcker ett stort område, men tyngdpunkten ligger på det sociala arbetets organisering, behandling av missbruk, socialt arbete med barn och unga samt med äldre människor och personer med funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifter

Forskning och undervisning samt utvecklingsarbete. Till undervisning räknas examination, kursansvar och kursadministration samt handledning.

Innehavaren förutsätts ta del i det pågående pedagogiska utvecklingsarbetet på institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid institutionen. Innehavaren av anställningen förväntas därutöver att vid behov åta sig administrativa uppgifter och ledningsuppdrag. Externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet. Det ingår därför i de aktuella arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete för att finna extern finansiering.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bör i normalfallet ha visats i undervisning, kursansvar och examination, såväl på grundnivå som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästes vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen.

Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och lärarkollegor.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästes vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Stor vikt fästes vid socionomexamen.

Stor vikt fästes vid dokumenterad erfarenhet av praktiskt socialt arbete.

Meriterande är genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!