arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Vid Institutionen för psykologi och socialt arbete bedrivs utbildning i socialt arbete på grund, avancerad, och forskarutbildningsnivå.

Merparten av ämnets utbildningsuppdrag utgörs av Socionomprogrammet. Socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter. Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna för universitetslektor hör undervisning i ämnet socialt arbete på grund och avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Inom ramen för anställningen som universitetslektor kan det förekomma administrativa uppgifter och uppdrag. Vidare förväntas innehavaren bidra till ämnets utveckling. I anställningen ingår administrativ tid och kompetensutveckling i enlighet med gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller närliggande ämnen och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, https://www.miun.se/anstallningsordning).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Den sökande ska kunna utföra pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt bedöms vara meriterade.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa uppdrag bedöms vara meriterande.

Personliga egenskaper

Du som söker bör bara självständig och flexibel samt ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad, utvecklingsinriktad och analytisk.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Tillsvidareanställning  med en omfattning på 100%, tillträde enligt överenskommelse.
  

Kontaktperson

Närmare upplysningar lämnas av:

- Prefekt Ulrika Danielsson, mailto:Ulrika.Danielsson@miun.se, telefon 010–142 84 90
- Ämnesföreträdare Sabine Gruber, mailto:sabine.gruber@miun.se, telefon 010-142 86 70
- Studierektor Helena Bäck, mailto:helena.back@miun.se, telefon 010-142 82 54.

Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/pso.

Ansökan

Till ansökan bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inklusive intyg om vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-20.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning