arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete

 • Ort

  Kalmar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

 

Ämnesområde för befattningen


Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare


Ospecificerad ort (Kalmar eller Växjö)

Anställningens omfattning


Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

 

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering, undervisning och examination inom socionomprogrammet och inom masterprogrammet i socialt arbete samt fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Planering av verksamhetsförlagd utbildning kan utgöra ytterligare arbetsuppgifter. Anställningen innebär också forsknings- och utvecklingsarbete i socialt arbete samt kan innehålla samverkansuppdrag. Undervisningen berör främst teoribildning inom ämnets kärnområden och det sociala arbetes metoder. Vi erbjuder en aktiv forskningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver forsknings och utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

 

Anställningen innebär även samverkan med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala redskap.

 

Samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i socialt arbete, eller annan motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning samt vetenskaplig ämneskompetens, dokumenterad vetenskaplig skicklighet, samarbetsförmåga och pedagogiskt skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning i socialt arbete samt egen erfarenhet av professionellt socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:


Prefekt: Magnus Karlsson, magnus.karlsson@lnu.se

0480-446304                                                                                   

Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se

0480-446078

 

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2019.
 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.