arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete med högskolepedagogisk inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  30 december

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i socialt arbete med högskolepedagogisk inriktning för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete.

Bakgrund

I ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ges utbildning inom socionomprogrammet på grundläggande och avancerad nivå, samt forskarutbildning, fristående kurser och olika uppdragsutbildningar. Därtill ges även utbildning till hälso- och sjukvårdskurator på avancerad nivå.

Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Den sökande förväntas bedriva undervisning inom socionomprogrammet och/eller hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen, samt fristående kurser i socialt arbete på såväl grund- som avancerad nivå. Som universitetslektor förväntas du också söka egna externa forskningsmedel, samt bedriva forskning inom socialt arbete.

Inom anställningen kommer 50% under de tre första åren avse arbete inom högskolepedagogiska utvecklingsprojekt. Detta arbete ingår i och finansieras av universitetets satsning på högskolepedagogisk utveckling. Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kommer inom satsningen att genomföra utvecklingsprojekt inom tre teman: (i) kollegiala processer för kvalitets- och utvecklingsarbete, (ii) hållbara pedagogiska arbetssätt och (iii) forskningsbaserat kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom anställningen ingår att i samarbete med två andra lektorer med högskolepedagogisk inriktning ansvara för och genomföra dessa projekt. Utöver detta finns möjligheter att initiera institutionsövergripande utvecklingsprojekt i dialog med fakultets- och institutionsledning. Projekten och arbetet kommer att genomföras i samarbete med universitetets Högskolepedagogiska centrum. Deltagande i centrumets verksamhet ingår därför i anställningen i avgränsad omfattning.

Behörighet och bedömningsgrunder

För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb 

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tillträde planeras till augusti 2023.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Anna Petersén 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se eller ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07, e-post: asa.kallstrom@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Framskriven plan (tre till fem sidor) för utvecklingsarbete (bakgrund, syfte, motivering med förankring, genomförande, upplägg och tidsplan) som främjar syftet med satsningen på högskolepedagogik och dess tematiska inriktning
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat