arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete med fokus på hälso- och sjukvård

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  8 november

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen


Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare


Ospecificerad ort (Kalmar eller Växjö)

Anställningens omfattning


Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering, undervisning och examination inom socionomprogrammet och inom masterprogrammet i socialt arbete samt fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Planering av verksamhetsförlagd utbildning kan utgöra ytterligare arbetsuppgifter. Anställningen innebär också forsknings- och utvecklingsarbete i socialt arbete samt kan innehålla samverkansuppdrag. Undervisningen berör främst teoribildning inom ämnets kärnområden och det sociala arbetes metoder. Vi erbjuder en aktiv forskningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver forsknings och utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

Anställningen innebär även samverkan med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala redskap.

Undervisningen bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighetskrav


För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i socialt arbete, eller annan motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning samt vetenskaplig ämneskompetens, dokumenterad vetenskaplig skicklighet, samarbetsförmåga och pedagogiskt skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas ansökan.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

Meriterande är erfarenhet av socialt arbete i hälso- och sjukvård samt att sökande bedrivit forskning inom området funktionshinder och/eller socialt arbete i hälso- och sjukvård samt forskning i handledningsmetodik.

Meriterande i övrigt är erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning i socialt arbete samt egen erfarenhet av professionellt socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat