arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i skogspatologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  24 augusti

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som universitetslektor i skogspatologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden där patologi hos skogsträd och jordbruksgrödor utgör ungefär hälften av forskningen vid institutionen.  Anställningen är inriktad mot skogspatologi inom ämnesområdet skogsträdens patologi.  Pågående forskning i ämnet fokuserar på infektionsbiologin hos patogena svampar som angriper träd och resistensbiologin hos träden och inkluderar systematik och identifiering av skogskadesvampar, svampgenomik och populationsbiologi hos svampar. Andra områden är biodiversitet och invasiva arter i skogsekosystem samt tillämpningsnära forskning i skogsskötsel och resistensförädling. Institutionen ansvarar för och medverkar i undervisning i skogs- och växtpatologi på ett flertal program och kurser.

Ämnesbeskrivning  
Ämnet för anställningen är skogspatologi och omfattar både grundläggande och tillämpningsnära frågeställningar med relevans för skogsbruk och skogsekosystem. Ämnet kan innefatta svamp-trädinteraktioner, sjukdomsresistens, genomik av skogsskadesvampar och forskning rörande biodiversitet, invasiva arter och resistensförädling.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska 
 • utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnesområdet
 • leda och utveckla undervisning inom ämnesområdet på grund-, avancerad och forskarnivå
 • bidra till utvecklingen av forskarutbildningen inom ämnesområdet, samt handleda doktorander
 • utveckla och upprätthålla nätverk med nationella och internationella forskare, industri, näring och samhället i övrigt
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka externa forskningsmedel

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva nydanande forskning
 • publikationer i erkända, internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review och relevans för ämnet
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • erfarenhet av planering, genomförande och examination i grundutbildning, samt utvärdering av egen undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att

 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet.

Sista ansökningsdatum:

2020-08-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner


Sara Hallin

Prefekt


018-67 3209

Sara.Hallin@slu.se

 

Ulrika Ganeteg


Forskningssekreterare

+46 (0)76-527 87 97

ulrika.ganeteg@slu.se

 

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat