arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i senholocen maringeologi

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Universitetslektor i senholocen maringeologi

Institutionen för marina vetenskaper (http://marine.gu.se) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning, och är en av få sådana organisationer i Europa. Göteborgs universitet har enastående marin infrastruktur inklusive modern instrumentering, två stora forskningsstationer och ett nytt 49 m forskningsfartyg som kommer tas i bruk inom kort (http://loven.gu.se">http://loven.gu.se). Fartyget är utrustat med moderna sedimentprovtagare och långa sedimentlod, hydroakustiska instrument såsom ADCP och Multibeam, AUV och ett sedimentekolod (sub bottom profiler). Institutionen för marina vetenskaper, som bildades 2015, sammanför expertis inom fysisk oceanografi, marin biologi, maringeologi, marin kemi och marin kulturvård. Institution har därmed utomordentliga förutsättningar för att bemöta framtida utmaningar inom marin forskning och utbildning.

I institutionens strategi ingår att utveckla samarbete mellan olika specialiseringar inom marina vetenskaper samt att samarbeta med Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (http://loven.gu.se">http://loven.gu.se) för att fortsätta utveckla den marina infrastrukturen som en nationell och internationell resurs för forskning och utbildning.

Institutionen är värd för Centrum för hav och samhälle (http://havochsamhalle.gu.se), som är en ingång för alla marina och maritima aktiviteter inom Göteborgs universitet. Göteborgsområdet är ett nationellt nav för förvaltning av havet och här finns Havsmiljöinstitutet (http://havsmiljoinstitutet.se), för vilket Göteborgs universitet är värd, liksom Havs- och vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se).

Institutionen för marina vetenskaper är beläget och har personal på tre platser: i Göteborg och vid forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö längs kusten norr om Göteborg.

Ämne

Senholocen maringeologi

Ämnesbeskrivning

Maringeologiämnet inkluderar studier av havsbottnarnas geologi vilket innefattar såväl spatial som temporal sedimentutbredning på kontinentalsockeln och i kustområden, och att använda dessa sediment som ett miljöarkiv för både naturliga och antropogena företeelser i havet. Ämnesområdet innefattar förhållanden mellan sedimentologiska, fysiska, klimatiska, hydrografiska, kemiska, geokemiska och biologiska processer i såväl vattenmassan som i sedimenten. Därutöver behandlar ämnet även tillämpad maringeologi, vilket omfattar t.ex. kartläggning av havsbottnarna och sedimenten, miljöövervakning, samt undersökningar av havsbottnars egenskaper och struktur för ingenjörstekniska ändamål.

Institutionen för marina vetenskaper önskar förstärka och utveckla maringeologiämnet genom att rekrytera en lektor i senholocen maringeologi med fördjupning inom ett eller flera av följande områden: sedimentkartläggningstekniker, spatialdata-analyser, GIS, miljö- och tillämpad geologi, bentiska processer, morfologiska strukturer, marin mikropaleontologi, stratigrafi, isotopgeologi och sedimentationsprocesser, samt ha grundläggande kunskaper i oceanografi. Forskningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande aktiviteter vid institutionen samt bidrag till institutionens strategi.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår huvudsakligen forskning och undervisning.

Fullständig annons

För fullständig annons där detaljerade arbetsuppgifter, behörighetskrav, bedömningsgrunder, praktisk information och krav på ansökans innehåll framgår hänvisas till: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=2335

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för marina vetenskaper
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-12-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.