arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i scenkonst

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt vår centrumbildning Inter Arts Center. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och masterprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar undervisning, handledning och examination på program och fristående kurser med inriktning mot konceptuell scenkonst, teaterns teori och praktik samt skådespeleri.

Till undervisningsuppdragen hör även handledning av kandidatarbeten. En del av uppdraget handlar om att leda och utveckla undervisningen, utbildningsprogrammen och kurserna.

Utöver undervisningen är en del av arbetsuppgifterna att driva metodutvecklingen inom konceptuell scenkonst på Teaterhögskolan. I tjänsten ingår administrativt arbete.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i scenkonst är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Övriga kvalifikationer

För den aktuella anställningen är stor konstnärlig erfarenhet inom scenkonst och performance avgörande. Forskningsinriktning mot och konstnärlig erfarenhet av research-based performance är meriterande.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att läggas vid pedagogiska och konstnärliga meriter inom scenkonst och performance, särskilt inom research-based performance. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, erfarenhet av administrativt arbete inom högskolesektorn, självständighet i det konstnärliga arbetet och till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående grundutbildning och innovation inom institutionen samt till förmågan att bidra till dess framtida utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I övrigt krävs att den sökande har mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på skandinaviskt språk såväl som på engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor gäller följande bedömningsgrunder:

- god nationell och internationell nivå som forskare eller som konstnärlig utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition;
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder;
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen och/eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet;
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet;
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

För den aktuella anställningen tillämpas vidare följande bedömningsgrunder:

- doktorsexamen inom scenkonst/performance;
- mycket goda ämneskunskaper av relevans för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår;
- mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen;
- i den sammantagna bedömningen kommer också att vägas in sådan personlig lämplighet som är av värde för att fullgöra arbetsuppgifterna inom anställningen väl;
- dokumenterad erfarenhet från utvecklingsarbete inom konstnärliga utbildningar;
- erfarenhet och kunskaper inom användandet av läroplattformer som exempelvis Canvas.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till 3 år enligt HF 4:10. 

Planerat tillträde i september/oktober 2020. 

Placeringsort: Malmö. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.

https://www.performingarts.lu.se/anstalld/nedladdningsbara-dokument/lararanstallning-och-befordran

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-10-01 Visstidsanställning