arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i scenkonst med programansvar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  1 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Bakgrund

Teaterhögskolan i Malmö är i behov av kompetensförstärkning inom områdena scenkonst som kritisk praktik, scenkonst med fokus på socialt engagemang samt performativ praxis.

Institutionens nya internationella masterprogram, som startar i januari 2023, har sin teoretiska såväl som praktiska bas i teater, performance och socialt engagerad konst. Programmet syftar till utforskande av scenkonst som plattform för kunskapsbildning. För uppgiften att driva detta program behöver institutionen en programansvarig med starka internationella nätverk inom området scenkonst som kritisk praktik. Till följd av ett utökat antal doktorander vid institutionen finns även ett behov av utökad handledarkompetens på forskarutbildningsnivå. Teaterhögskolan ser alltså ett långsiktigt behov av att förstärka personalen med en universitetslektor inom ämnesområdet scenkonst som kritisk praktik. Mer information om det nya internationella masterprogrammet finns https://www.thm.lu.se/utbildning-0/masters-programme-performing-arts-critical-practice.

Arbetsuppgifter 
Anställningen innefattar programansvar, undervisning, handledning och examination på Teaterhögskolans nya mastersprogram. En viktig del av arbetet handlar om att leda och utveckla utbildningsprogrammet och kurserna på avancerad nivå samt att stödja och utveckla de redan existerande partnerskap med regionala kulturinstitutioner som ingår i programmet.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan vid antagning av studenter till programmet under hösten 2022 och handledning av enskilda doktorander samt övrigt deltagande i institutionens forskarutbildning. I anställningen ingår administrativt arbete.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i scenkonst är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller motsvarande, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs:


- pedagogisk skicklighet och förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande,
- mycket goda ämneskunskaper inom området scenkonst som kritisk praktik med socialt fokus
- dokumenterad erfarenhet från utvecklingsarbete inom konstnärliga utbildningar,
- internationell yrkesverksamhet av relevans för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår.

I övrigt krävs att den sökande har mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska. För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller motsvarande. Om särskilda skäl finns, exempelvis om den sökande i sin tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet om högskolepedagogisk utbildning uppnås.

Se den fullständiga annonsen och ansök via: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:442135/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 20221001 Visstidsanställning