arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i samhällskunskap

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution 
Anställningen är placerad inom Institutionen samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre ämneslärarutbildningsämnen: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Förutom nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har ett övergripande ansvar för historieutbildningar inom lärosätet med kurser och program på kandidat, master och forskarnivå. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen. Forskarutbildningen i historia och historiedidaktik sker i samarbete med den nationella forskarskolan i Historiska studier. Det finns även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, utvecklings- och kvalitetsarbete, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen sker företrädesvis inom grund- och ämneslärarprogrammen i samhällskunskap samt studie- och yrkesvägledarprogrammet och omfattar ämnesteori, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning. Arbetsuppgifterna innebär kursansvar, handledning och examination av självständiga arbeten, administration och forskning. I anställningen ingår att bidra till utveckling av den didaktiska forskningsmiljön i samhällskunskap. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har: 
 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen i sociologi eller annat för anställningen relevant ämne
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • ämneslärarutbildning i samhällskunskap
 • god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • erfarenhet av att undervisa i skola, lärar- och annan professionsutbildning
 • erfarenhet av att framgångsrikt ha erhållit externa forskningsmedel

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Mats Greiff, 040 – 665 80 26. Mats.greiff@mau.se
Ämnesansvarig Jan Anders Andersson, 040 – 665 81 80, jan-anders.andersson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-09-01.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning omfattande 100%. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-08-01 eller enligt överenskommelse

Se annons i sin helhet på www.mau.se