arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i retorik

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl Humanistiska som Samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor

i retorik med placering tills vidare vid KOM.

Ref nr: 2018/4066

Tillträdesdag: 1 september 2019.

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Mia-Marie Hammarlin (046-2220116; mia-marie.hammarlin@kom.lu.se) eller studierektor Sara Santesson (046-2228748; sara.santesson@kom.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Retorikämnet etablerades i Lund 2003 och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Retorikämnet har dessutom utbildningssamarbeten med ett flertal utbildningar vid olika fakulteter vid Lunds universitet.

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, kursplanering och -utveckling samt examination på grundnivå och avancerad nivå. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med övrig personal inom såväl retorik som övriga ämnen vid KOM: journalistik, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap. Den sökande förväntas bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö. I anställningen ingår också kursadministrativt arbete och ett aktivt deltagande i institutionens verksamheter över ämnesgränserna.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska vid anställningens början är ett krav. Vi ställer också krav på frekvent närvaro i Lund

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

- god nationell och internationell nivå som forskare,
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är:


- doktorsexamen i retorik,
- visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel,
- erfarenhet av att anordna seminarier/konferenser och knyta kontakter med forskare,
- dokumenterad bred erfarenhet av undervisning inom retorik på universitetsnivå, i såväl praktiska som teoretiska moment,
- erfarenhet av att stödja studenters utveckling av muntlig och skriftlig kompetens,
- erfarenhet av uppsatshandledning på minst B och C-nivå,
- förmåga att även undervisa inom andra ämnen vid KOM, framför allt medie- och kommunikationsvetenskap,
- dokumenterat god samarbetsförmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Mia-Marie Hammarlin, prefekt

+46462220116


Sara Santesson, studierektor

+46462228748


Lena Kandefelt

+46462227224