arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i restaureringsekologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Fakulteten för Skogsvetenskap
Institutionen för vilt, fisk och miljö
En anställning som universitetslektor i restaureringsekologi ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se Institutionen för vilt, fisk och miljö | Externwebben (slu.se)). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är restaureringsekologi och omfattar både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet. Forskningen karakteriseras av hur olika restaureringsåtgärder kan mildra negativa effekter på biologisk mångfald inom skogsbruk eller andra typer av markanvändning, t ex gruvdrift. Ämnesområdet är relativt nytt och forskningen inbegriper utveckling av metoder för restaurering.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska:
 • verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund
 • utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning och undervisning inom ämnesområdet
 • i konkurrens söka externa bidragsmedel på internationell och nationell nivå
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
 • handleda doktorander och postdocs
 • samverka med andra forskare och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
 • kommunicera forskningsresultat

Behörighet

Innehavaren ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig
 • kunna uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • framtida visioner för forskning inom ämnet
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att
 • planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
 • handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • handleda och examinera doktorander
 • förmedla och implementera sin pedagogiska vision
 • integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att
 • administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete
Specifik kompetens i bevarandebiologi och vegetationsekologi med relevans för det övergripande ämnet restaureringsekologi är särskilt meriterande. Även erfarenhet av undervisning i ämnet, erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, samt ett brett kontaktnät med avnämare är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2022-08-31

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga personer:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat