arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i religionsvetenskap, inriktning ämnesdidaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,
 • en arbetsplats med många anställningsförmåner,
 • ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.
Anställningen är förlagd inom Avdelningen för humaniora, en av de tre avdelningarna inom Akademin för utbildning och ekonomi. Inom avdelningen finns ämnena engelska, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och svenska. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och olika program på grundnivå och avancerad nivå och utgör en integrerad del av Högskolans lärarutbildningar. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom de olika ämnena. Avdelningen for humaniora har ca 45 medarbetare.

Religionsvetenskap är en viktig del i lärarutbildningarna men ämnet har även två egna program, Människa, kultur, religionsprogrammet samt en masterutbildning i religionsvetenskap.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination inom religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare.

Kurserna i religionsvetenskap täcker ett brett och spännande område, och ger viktiga verktyg för att förstå de olika utmaningar som uppstår när människor lever tillsammans i en globaliserad värld. Vi undersöker ett flertal olika religioner, såsom judendom, kristendom, islam, buddhism, hinduism, liksom nyandliga uttryck som spiritism och shamanism. Där ingår den mångfald av uttryck dessa tar, exempelvis gällande trosföreställningar, ritualer, koder relaterade till mat och klädsel, politik, könsroller, och olika konstarter.

Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del i anställningen. Inom ramen för kompetensutvecklingstiden förväntas universitetslektorn att forska samt att söka externa forskningsmedel.

Anställningen erbjuder goda möjligheter att medverka i utvecklingen av verksamheten vad gäller utveckling av program, kurser samt ämnets forskningsprofil.

Merparten av arbetstiden är campusförlagd. Tjänsteställe är Gävle.

KVALIFIKATIONER

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom religionsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig.

Den sökande ska ha god förmåga till ett flexibelt arbetssätt och ett intresse för att arbeta både teoretiskt och praktiskt med att utveckla framtida lärares undervisning i ämnet religionsvetenskap.

Då undervisningen sker på svenska och engelska, är goda kunskaper i det svenska respektive engelska språket en förutsättning för anställningen. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha;
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se HF 4 kap. 4 a §.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. Särskilt meriterande är:

Lärarexamen


Pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning på högskolenivå. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer djup, bredd och kvalitet att beaktas.

Inriktning inom den egna forskningen mot fält av relevans särskilt med ämnesdidaktiskt innehåll. Såväl kvantitet som kvalitet kommer att bedömas vad gäller den vetenskapliga meriteringen.

Personens vitsordade goda samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera.

ÖVRIGT

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa.
Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .