arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i religionssociologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  24 december

Om jobbet

Högskolan Dalarna söker universitetslektor i religionssociologi med ett särskilt fokus på samtida religiositet. 

Huvudområdet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) har ett brett kursutbud på grundutbildningens olika nivåer upp till magisternivå. Religionsvetenskap vid HDa har en viss betoning på studier av religion i samtiden och omfattar fyra huvuddiscipliner: religionssociologi, religionsdidaktik, religionshistoria och etik. Forskningen i ämnet är framför allt knuten till etablerade inomvetenskapliga och tvärvetenskapliga forskningsinriktningar, såsom forskning om det mångreligiösa samhället och de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Religionsvetenskap har också examensrätt i ämneslärarutbildningen med inriktning årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Din arbetsdag som universitetslektor

I anställningen som lektor ingår att bedriva undervisning och administrativt arbete samt möjligheten att ansöka om interna forskningsmedel. Arbetsuppgifterna är främst knutna till området religionssociologi på både grund- och avancerad nivå inom religionsvetenskap och ämneslärarprogrammet.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom religionssociologi.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • Erfarenhet av handledning av uppsatser eller examensarbeten
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
 • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:
 • Bredd och djup i forskningen
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
 • Om du har varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag.

För denna anställning krävs dessutom

- forskning om samtida nyreligiositet 
- dokumenterad pedagogisk skicklighet
- dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har

- erfarenhet av kurs- och programutveckling
- internationella forsknings- och/eller undervisningserfarenheter
- dokumenterad erfarenhet av nätbaserad undervisning
- erfarenhet av undervisning och handledning med religionsdidaktisk inriktning på högskola/universitet 
- forskning om barns/elevers religiösa erfarenheter
- erfarenhet av kollektivt arbete

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- ansvarsfull
- god samarbetsförmåga
- självständig
- strukturerad

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 50 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- max fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-12-30.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat