arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i reglerteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som
utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett
30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info http://www.it.uu.se.

Vid avdelningen för systemteknik utvecklar vi teori för och tillämpningar av reglerteknik, systemidentifiering och maskininlärning. Tillämpade forskningsprojekten inom reglerteknik handlar idag om matematisk modellering och styrning inom biomedicin, miljö- och energiteknik. Den underliggande reglerteoretiska basen utgörs av metoder för modellering, analys och skattning i olinjära och hybrida (kontinuerliga och diskreta) dynamiska system. Avdelningen har nyligen utökats med en forskningsgrupp inom säkerhet i reglersystem. Omfattande forskning i gränsområdet mellan reglerteknik och maskininlärning kännetecknar också avdelningens profil.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för systemteknik, institutionen för informationsteknologi. Ämnet reglerteknik ses i en bred bemärkelse, innefattande matematisk modellering, analys och dimensionering av dynamiska system med samhällsviktiga och industriella tillämpningar. Den tilltänkta innehavaren skall kunna uppvisa dokumenterad förmåga att omsätta matematiskt stringent teori till lösningar på de utmaningar som uppstår i teknik och samhälle. Ambitionen att bygga upp en forskningsgrupp med inriktning på reglertekniska frågeställningar som inte är representerade vid avdelningen idag uppmuntras.

Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen skall kunna undervisa kurser i reglerteknik på samtliga nivåer och vidareutveckla kursutbudet.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta lednings- och administrativa uppdrag inom forskningsprogrammet reglerteknik och avdelningen för systemteknik.
- Innehavaren skall kunna initiera och leda ansökningar om externa forskningsmedel och ha kapacitet att attrahera externa forskningsmedel för sin egen forskning och sin forskningsgrupp.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom reglerteknik, tillämpad matematik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom reglerteknik och dynamiska system.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad förmåga att undervisa avancerade reglertekniska kurser.  

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Alexander Medvedev, e-post mailto:alexander.medvedev@it.uu.se, telefon 018-471 3064.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2021, UFV-PA 2021/2831.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning