arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Redovisning och styrning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Ämnet Redovisning och styrning har behov av att rekrytera en universitetslektor som ett led i ämnets fortsatta utveckling inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning.

Ämnesbeskrivning

I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys, samt modeller för beslutsfattande och styrning. Redovisning innefattar både intern och extern redovisning. Styrning avser främst ekonomistyrning på strategisk och taktisk verksamhetsnivå. I ämnet ingår även planering, utveckling, implementering och användning samt uppföljning av ekonomiska styrmodeller.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning i redovisning och styrning på universitetets ekonomprogram, civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, övriga företagsekonomiska utbildningar och fristående kurser. Undervisningen innefattar kursutveckling, planering, handledning, examination och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår också utvecklingsarbete, kursansvar, administration och att följa ämnets internationella utveckling.

Som universitetslektor förväntas du också delta aktivt i forskning inom redovisning och styrning, följa ämnets internationella utveckling och handleda doktorander. Vidare förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete och delta i arbetet med att söka externa forskningsmedel.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning (viktas lika)
 • Förmåga att bedriva undervisning på både svenska och engelska
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Flexibilitet och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö
 • Förmåga till ansvarstagande och hög närvarograd i verksamheten

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta ämnesföreträdare Anders Hersinger, 0920-49 10 95 072-542 16 74, anders.hersinger@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 30 april 2020

Referensnummer: 1104-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat