arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvet m inr mot allm förmögenhetsrätt (tidsb anst)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 oktober

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-10-30.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 5 500 studenter. 

Ämne

Rättsvetenskap med inriktning mot allmän förmögenhetsrätt.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser framför allt undervisning och examination på grundkursen Civilrätt A, kursansvar för fristående kursen Företagsöverlåtelse i praktik och teori, samt handledning och examination av uppsatser inom allmän förmögenhetsrätt. Undervisning på andra kurser inom allmän förmögenhetsrätt kan förekomma. I anställningen ingår också viss administration samt forskning och utveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enl 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som arbetsuppgifterna kräver.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken.

Bedömningsgrunder

I första hand sökes person som har avlagt svensk doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot allmän förmögenhetsrätt eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot allmän förmögenhetsrätt.

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten ska ägnas lika stor omsorg. Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att undervisa i ämnena skadeståndsrätt, allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, skuldebrevsrätt och sakrätt är meriterande.

Vid bedömningen beaktas såväl förmågan att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till sex månader. God möjlighet till förlängning finns. Tillträde 1 januari 2022.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndarna för civilrätt, professor Jori Munukka, jori.munukka@juridicum.su.se eller professor Christina Ramberg, christina.ramberg@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat