arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 januari

 • Sök jobbet senast

  25 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

universitetslektor i psykologi (minst en)

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram


Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå i form av fristående kurser inom ämnena psykologi och psykoterapi. Avdelningen är även delaktig i flera av universitetets utbildningsprogram, med ansvar för majoriteten av kurserna på Psykologprogrammet och för samtliga kurser på Psykoterapeutprogrammet, liksom vissa kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt på Kandidatprogrammet i Human Resources.

Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält. På avdelningen bedrivs forskning inom områdena klinisk psykologi (KBT- och relationell inriktning), socialpsykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi, hälsopsykologi och neurovetenskap.

Anställningen omfattar undervisning inom psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, samt fristående kurser i psykologi och psykoterapi, framför allt inom klinisk psykologi med KBT-inriktning. I anställningen ingår utveckling av kurser, uppdragsutbildningar och forskningsprojekt samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom psykologisk behandlingsforskning. Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i psykiatrisk diagnostik i samband med KBT-inriktad behandlingsforskning. Meriterande är att som huvud- eller medsökande ha erhållit egna forskningsanslag, att ha varit verksam i forskningsprojekt, varit projektledare samt att kunna uppvisa dokumenterade metodkunskaper inom det breda fältet klinisk psykologi.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom klinisk psykologi med KBT-inriktning. Meriterade för anställning är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom området KBT, uppsatshandledning och problembaserat lärande (PBL). Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet och bedömingsgrunder


Läs den fullständiga annonsen på www.liu.se/jobba

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 mars. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Lika villkor
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Flertalet av universitetslektorerna vid institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.