arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 oktober

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden: hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri samt ger forskarutbildningar inom områdena hälsofrämjande arbetsliv och byggd miljö.

Anställningen är inom Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, vilken är en av de fyra avdelningarna på Akademin för hälsa och arbetsliv. Inom avdelningen finns tre utbildningsprogram: personal- och arbetslivsprogrammet som ger en kandidatexamen i psykologi samt masters- och forskarutbildning i arbetshälsovetenskap. Därtill finns fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Vi söker nu en universitetslektor i psykologi. Anställningen är tillsvidare med tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbetstiden är campusförlagd till Högskolan i Gävle.

ARBETSUPPGIFTER

I anställningen ingår att bedriva undervisning, handledning och examination inom främst personal- och arbetslivsprogrammet, men även inom övrigt utbildningsutbud inom psykologi, på såväl svenska som engelska, samt forskning i psykologi. I anställningen ingår också att delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete samt administrativt arbete, samverkan och internationalisering. Vi ser gärna att sökande bedriver forskning inriktat mot arbets- och organisationspsykologi.

KVALIFIKATIONER

För anställningen krävs doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Särskilt meriterande är internationellt publicerad forskning inom arbets- och organisationspsykologi samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom arbets- och organisationspsykologi. Meriterande är erfarenhet av att driva forskningsprojekt samt erfarenhet av distansundervisning och administrativ förmåga. Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Omvittnad noggrannhet och förmåga att både ta och fånga upp initiativ värderas högt.

ÖVRIGT

Ansökan till utlyst anställning som universitetslektor ska innehålla:
- Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- Curriculum Vitae
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis

Därutöver ska bifogas:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter. Max 1 sida.
2. CV med förteckning över:
2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen
2.2 Nuvarande och tidigare anställningar
2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet
2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen. Max 2 sidor.
3. Vetenskaplig verksamhet: Vetenskaplig meritförteckning, inklusive
3.1 Avhandlingsarbete
3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter
3.3 Böcker/bokkapitel
3.4 Konferensbidrag
3.5 Övriga publikationer
3.6 Erhållna externa forskningsanslag
3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare
3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.
3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet
4. Pedagogisk verksamhet: Pedagogisk meritförteckning, inklusive
4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen
4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå
4.3 Högskolepedagogisk utbildning
4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.
5. Övriga meriter av relevans för anställningen: Beskrivning av
5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag
5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
5.3 Populärvetenskaplig verksamhet
5.4 Andra meriter av relevans för anställningen
6. Examensbevis, betyg och intyg. Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar
7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten. Max 10 st.
8. Referenser inklusive kontaktuppgifter
Provanställning kan komma att tillämpas.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde den 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.