arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 januari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Vid institutionen för psykologi och socialt arbete bedrivs undervisning inom psykologprogrammet, programmet för personal- och arbetslivsfrågor, masterprogram inom emotion, forskarutbildning samt kurser på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Dessutom förekommer undervisning inom ramen för andra program. Vi arbetar även med uppdragsutbildning. Forskningen spänner över ett flertal områden, varav de dominerande är psykisk ohälsa och emotionspsykologi. Tillämpning mot arbetsliv och hälsa är ett tematiskt stråk i både utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter

Arbetet består i huvudsak av undervisning inom områden i skärningspunkten mellan kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi på grund- och avancerad nivå, både inom utbildningsprogram och fristående kurser. Även annan undervisning i psykologi kan förekomma liksom i forskningsmetodik. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studentarbeten, kursutveckling och kursansvar inom nämnda områden. Även handledning av forskarstuderande kan ingå. Den sökande förväntas också delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för avdelningens verksamhet. I anställningen ingår forskning, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet och bedömningsgrunder 
Behörig att anställas som universitetslektor i psykologi är den som avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §). Den sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (Mittuniversitetets anställningsordning).

Erfarenhet av undervisning och forskning inom områden som emotionspsykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi är särskilt meriterande, liksom erfarenhet av undervisning i forskningsmetodik och statistik.

Vid tillsättningen ska lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Provanställning kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Francisco Esteves, francisco.esteves@miun.se alt. 010-182 83 25 och ämnesföreträdare Ingrid Zakrisson, ingrid.zakrisson@miun.se alt. 010-142 83 33. Se även institutionens hemsida miun.se/pso/

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 3/3 2019.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.