arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i psykologi

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå i form av fristående kurser inom ämnena psykologi och psykoterapi. Avdelningen är även delaktig i flera av universitetets utbildningsprogram, med ansvar för majoriteten av kurserna på Psykologprogrammet och för samtliga kurser på Psykoterapeutprogrammet, för kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i Human Resources, och för kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i Kognitionsvetenskap.

Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält. På avdelningen finns idag en aktiv forskningsgrupp med inriktning mot socialpsykologi. Forskningen är inriktad mot olika områden inom socialpsykologin, t.ex. gruppsykologi, grupprocesser, beslutsfattande, prosocialt beteende, intergruppsbeteende, social interaktion och identitet, kollektiva processer, genuspsykologi, HBTQ-psykologi, samt arbets- och organisationspsykologi. På avdelningen bedrivs även forskning inom områdena klinisk psykologi (KBT- och relationell inriktning), kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi, hälsopsykologi och neurovetenskap.

Anställningen omfattar undervisning inom de utbildningsprogram och fristående kurser som avdelningen medverkar i. I anställningen ingår också utveckling av och medverkan i kurser, uppdragsutbildningar och forskningsprojekt samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Undervisning kännetecknas av ett stort utrymme för studentaktiva arbets- och examinationsformer, inklusive problembaserat lärande. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Innehavaren av anställningen förväntas arbeta för att stärka och utveckla det arbets- och organisationspsykologiska forskningsområdet vid avdelningen för psykologi.

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom arbets- och organisationspsykologi. Särskilt meriterande är att som huvudsökande ha erhållit egna forskningsanslag inom det aktuella området. Särskilt meriterande är också dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende egen pågående forskning inom området. Meriterande är att som medsökande ha erhållit egna forskningsanslag inom området.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom arbets- och organisationspsykologi. Meriterande för anställningen är också dokumenterad pedagogisk skicklighet i att använda olika undervisnings- och examinationsformer samt i att genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete. För denna anställning är det meriterande med dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Behörighet och bedömningsgrunder


Läs den fullständiga annonsen på www.liu.se/jobba

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 maj. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Flertalet av våra lektorer vid institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.